divivu logo
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (980 x 100) px
Hiển thị:
Sắp xếp
Hiển thị 1-30/57 sản phẩm (1/2 trang)Trang: 1 2
Đặt mua
Hình ảnh Sản phẩm Đặc điểm Bảo hành
Tài Liệu ACCA 2023 ACCA P7(AAA) Advanced Audit & Assurance PDF
Tài Liệu ACCA 2023 ACCA P7(AAA) Advanced Audit & Assurance PDF
Giá bán: 380 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Tài Liệu ACCA 2023 ACCA P7(AAA) Advanced Audit & Assurance là tài liệu soft copy gồm 2 quyển Revision Kit và Workbook đã được Shopsinhvien9x cập nhật đầy đủ.   Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Zalo-
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA 2022 ACCA P7(AAA) Kaplan PDF
Tài Liệu ACCA 2022 ACCA P7(AAA) Kaplan PDF
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Bên cạnh Tài Liệu ACCA P7 2022 của BPP, SSV9X cũng update Tài Liệu ACCA P7 2022 Kaplan cho quý anh chị học viên cần bổ sung thêm kiến thức cho môn Advanced Audit & Assurance.
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA P6(ATX) Kaplan PDF
Tài Liệu ACCA P6(ATX) Kaplan PDF
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Bên cạnh Tài Liệu ACCA P6 2022 của BPP, SSV9X cũng update Tài Liệu ACCA P6 2022 Kaplan cho quý anh chị học viên cần bổ sung thêm kiến thức cho môn Advanced Taxation. Tài liệu ACCA Kaplan bao gồm Study Text và Exam Kit được đính kèm
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA 2022 P5(APM) Kaplan PDF
Tài Liệu ACCA 2022 P5(APM) Kaplan PDF
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Bên cạnh Tài Liệu ACCA P5 2022 của BPP, SSV9X cũng update Tài Liệu ACCA P5 2022 Kaplan cho quý anh chị học viên cần bổ sung thêm kiến thức cho môn Advanced Performance Management.
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA 2022 P4(AFM) Kaplan PDF
Tài Liệu ACCA 2022 P4(AFM) Kaplan PDF
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Bên cạnh Tài Liệu ACCA P4 2022 của BPP, SSV9X cũng update Tài Liệu ACCA P4 2022 Kaplan cho quý anh chị học viên cần bổ sung thêm kiến thức cho môn Advanced Financial Management. Tài
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA 2022 P2(SBR) Kaplan
Tài Liệu ACCA 2022 P2(SBR) Kaplan
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Bên cạnh Tài Liệu ACCA P2 2022 của BPP, SSV9X cũng update Tài Liệu ACCA P2 2022 Kaplan cho quý anh chị học viên cần bổ sung thêm kiến thức cho môn Strategic Business Reporting. Tài liệu ACCA Kaplan bao gồm Study Text và Exam Kit đượ
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA P1(SBL) 2022 Kaplan PDF
Tài Liệu ACCA P1(SBL) 2022 Kaplan PDF
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Bên cạnh Tài Liệu ACCA P1 2022 của BPP, SSV9X cũng update Tài Liệu ACCA P1 2022 Kaplan cho quý anh chị học viên cần bổ sung thêm kiến thức cho môn Strategic Business Leader.
...
12 tháng
(Còn)
 Tài Liệu ACCA F9 2022 Kaplan PDF
Tài Liệu ACCA F9 2022 Kaplan PDF
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Bên cạnh Tài Liệu ACCA F9 2022 của BPP, SSV9X cũng update Tài Liệu ACCA F9 2022 Kaplan cho quý anh chị học viên cần bổ sung thêm kiến thức cho môn Financial Management.
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA F8 2022 Kaplan PDF
Tài Liệu ACCA F8 2022 Kaplan PDF
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Bên cạnh Tài Liệu ACCA F4 2022 của BPP, SSV9X cũng update Tài Liệu ACCA F8 2022 Kaplan cho quý anh chị học viên cần bổ sung thêm kiến thức cho môn Audit and Assurance.
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA F5 2022 Kaplan PDF
Tài Liệu ACCA F5 2022 Kaplan PDF
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Bên cạnh Tài Liệu ACCA F5 2022 của BPP, SSV9X cũng update Tài Liệu ACCA F5 2022 Kaplan cho quý anh chị học viên cần bổ sung thêm kiến thức cho môn Performance Management.
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA F4 2022 Kaplan PDF
Tài Liệu ACCA F4 2022 Kaplan PDF
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Bên cạnh Tài Liệu ACCA F4 2022 của BPP, SSV9X cũng update Tài Liệu ACCA F4 2022 Kaplan cho quý anh chị học viên cần bổ sung thêm kiến thức cho môn Corporate and Business Law.
...
12 tháng
(Còn)
Tài liệu ACCA 2022 F3 Kaplan PDF
Tài liệu ACCA 2022 F3 Kaplan PDF
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Bên cạnh Tài Liệu ACCA F3 2022 của BPP, SSV9X cũng update Tài Liệu ACCA F3 2022 Kaplan cho quý anh chị học viên cần bổ sung thêm kiến thức cho môn Financial Accounting.
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA F2 2022 Kaplan PDF
Tài Liệu ACCA F2 2022 Kaplan PDF
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Bên cạnh Tài Liệu ACCA F2 2022 của BPP, SSV9X cũng update Tài Liệu ACCA F2 2022 Kaplan cho quý anh chị học viên cần bổ sung thêm kiến thức cho môn Management Accounting.
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA F1 2022 Kaplan PDF
Tài Liệu ACCA F1 2022 Kaplan PDF
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Bên cạnh Tài Liệu ACCA F1 2022 của BPP, SSV9X cũng update Tài Liệu ACCA F1 2022 Kaplan cho quý anh chị học viên cần bổ sung thêm kiến thức cho môn Accountant In Business.
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA F4 2022 (LW–ENG) Corporate and Business Law PDF
Tài Liệu ACCA F4 2022 (LW–ENG) Corporate and Business Law PDF
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Tài Liệu ACCA F4 2022 (LW–ENG) Corporate and Business Law PDF là bộ tài liệu gồm 2 quyển Revision Kit và Study Text định dạng file PDF gốc có thể sao chép, tìm kiếm, đánh dấu trên file Nội dung môn học
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA P6(ATX) Advanced Taxation PDF
Tài Liệu ACCA P6(ATX) Advanced Taxation PDF
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Tài Liệu ACCA 2022 P6(ATX) Advanced Taxation là tài liệu soft copy gồm 2 quyển Revision Kit và Workbook, định dạng file PDF gốc có thể sao chép, tìm kiếm, đánh dấu trên file. Nội dung môn học trong sách ACCA 2
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA 2022 ACCA P7(AAA) Advanced Audit & Assurance PDF
Tài Liệu ACCA 2022 ACCA P7(AAA) Advanced Audit & Assurance PDF
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Tài Liệu ACCA 2022 ACCA P7(AAA) Advanced Audit & Assurance là tài liệu soft copy gồm 2 quyển Revision Kit và Workbook, định dạng file PDF gốc có thể sao chép, tìm kiếm, đánh dấu trên file. Nội dung môn học
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA 2022 P5(APM) Advanced Performance Management PDF
Tài Liệu ACCA 2022 P5(APM) Advanced Performance Management PDF
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Tài Liệu ACCA 2022 P5(APM) Advanced Performance Management là tài liệu soft copy gồm 2 quyển Revision Kit và Workbook, định dạng file PDF gốc có thể sao chép, tìm kiếm, đánh dấu trên file. Nội dung môn học t
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA 2022 P4(AFM) Advanced Financial Management PDF
Tài Liệu ACCA 2022 P4(AFM) Advanced Financial Management PDF
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Tài Liệu ACCA 2022 P4(AFM) Advanced Financial Management là tài liệu soft copy gồm 2 quyển Revision Kit và Workbook, định dạng file PDF gốc có thể sao chép, tìm kiếm, đánh dấu trên file. Nội dung môn học trong sách ACCA 2022 P4(AFM) Advanced Financial Management gồm:
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA 2022 P2(SBR) Strategic Business Reporting PDF
Tài Liệu ACCA 2022 P2(SBR) Strategic Business Reporting PDF
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Tài Liệu ACCA 2022 P2(SBR) Strategic Business Reporting là tài liệu soft copy gồm 2 quyển Revision Kit và Workbook, định dạng file PDF gốc có thể sao chép, tìm kiếm, đánh dấu trên file. Nội dung môn học trong sách ACCA 2022 P2(SBR) Strategic Business Reporting gồm:
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA F9 (FM) 2022 Financial Management
Tài Liệu ACCA F9 (FM) 2022 Financial Management
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Tài Liệu ACCA 2022 F9(FM) Financial Management là tài liệu soft copy gồm 2 quyển Revision Kit và Workbook, định dạng file PDF gốc có thể sao chép, tìm kiếm, đánh dấu trên file. Nội dung môn học trong sách ACCA 2022 F9(FM) - Financial Management gồm:
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA 2022 P1(SBL) Strategic Business Leader PDF
Tài Liệu ACCA 2022 P1(SBL) Strategic Business Leader PDF
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Tài liệu ACCA SBL 2022 là soft copy gồm 2 quyển Revision Kit và Workbook, định dạng file PDF gốc có thể sao chép, tìm kiếm và đánh dấu trên file. Nội dung trong tài liệu ACCA P1 2022 gồm:
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA F8(AA) Audit and Assurance 2022 PDF
Tài Liệu ACCA F8(AA) Audit and Assurance 2022 PDF
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
ACCA F8(AA) Audit and Assurance 2022 là một môn học quan trọng trong hệ thống môn học ACCA và chiếm tỷ trọng cao trong đề khi tuyển dụng BIG4.  Môn Audit & Assurance có nghĩa là môn
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA F5 2022 (PM) Performance Management PDF
Tài Liệu ACCA F5 2022 (PM) Performance Management PDF
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Tài Liệu ACCA F5 2022 (PM) Performance Management là một trong chín môn học thuộc cấp độ cơ bản của chứng chỉ ACCA. Môn học này hướng tới việc trang bị học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng kế toán quản trị cho việc lên kế hoạch, ra quyết định, đánh giá hoạt động và thiết lập quản lý trong doanh nghiệp. Việc hoàn thành môn F5 sẽ là
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA F4 2022 (LW–GLO) Corporate and Business Law PDF
Tài Liệu ACCA F4 2022 (LW–GLO) Corporate and Business Law PDF
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Tài Liệu ACCA F4 2022 (LW–GLO) Corporate and Business Law là môn độc lập cùng với môn Thuế Anh Quốc UK-F6/UK-TX, chuyên về luật quốc tế với trọng tâm là luật kinh doanh và luật doanh nghiệp. Đây là môn đầu tiên thuộc nhóm kỹ năng ứng dụng (Applied SKills) cùng với 5 môn còn lại là F5/PM, UK F6/UK TX, F7/FR, F8/AA và F9/FM trong cấp độ Năng lực cốt lõi (Fundament
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA F3 2022 (FFA - FA) Financial Accounting PDF
Tài Liệu ACCA F3 2022 (FFA - FA) Financial Accounting PDF
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Kế toán tài chính là một nghiệp vụ không thể tách rời trong bộ phận kế toán của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đều cần số liệu từ kế toán tài chính để kiểm soát và đưa ra những sự điều chỉnh hợp lý về tình hình tài chính của mình. Đó là lý do vì sao môn FA/F3: Kế toán tài chính lại trở thành một trong 3 môn học nền tảng của khóa học ACCA  
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA F2 2022 (FMA-MA) Management Accounting PDF
Tài Liệu ACCA F2 2022 (FMA-MA) Management Accounting PDF
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Tài liệu ACCA F2 2022  là môn học về kế toán quản trị (Management Accounting). F2 giúp bạn có được cái nhìn đa chiều trong phân tích tương quan giữa Lợi ích và Chi phí của các phương án, cũng như ý nghĩa của việc lập kế hoạch và thường xuyên đánh giá với thực tế làm được. Đối với những bạn học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, chắc chắn bạn s
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA F1 2022 Workbook - P&R Kit PDF
Tài Liệu ACCA F1 2022 Workbook - P&R Kit PDF
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Bộ tài liệu giáo trình ACCA bao gồm Textbook, P&R Kit được nhà xuất bản uy tín BPP viết và được chính đội ngũ giám khảo ACCA kiểm tra, rà soát. Bộ tài liệu ACCA này giúp ích rất nhiều trong quá trình ôn tập của học viên. Cụ thể: Textbook tương ứng với sách giáo khoa, giúp cung cấp kiến thức cho học viên.
...
12 tháng
(Còn)
Tài Liệu ACCA F7 2022 (FR) Financial Reporting PDF
Tài Liệu ACCA F7 2022 (FR) Financial Reporting PDF
Giá bán: 320 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://shopsinhvien9x.divivu.com
Nếu như đã học ACCA ngay từ những môn đầu tiên, bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng, F7 ACCA là môn nâng cao của F3 ACCA. Đồng thời F7 ACCA cũng thêm những phần mới về kế toán gồm: bất động sản đầu tư, thuê tài sản, chi phí lãi vay, thuế, phân tích các chỉ số tài chính… Do đó, việc học F7 ACCA sẽ thuận lợi hơn nếu bạn đã hoàn thành F3 ACCA trước đó.
...
12 tháng
(Còn)
Sách ACCA P5 2017 - 2018 Passcard
Sách ACCA P5 2017 - 2018 Passcard
Giá bán: 50 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://ssv9x.divivu.com
Sách ACCA P5 2017 - 2018 Passcard
...
12 tháng
(Còn)
Đặt mua
Hiển thị 1-30/57 sản phẩm (1/2 trang)Trang: 1 2
Hiển thị:
Sắp xếp
Giáo dục
Tra cứu nhanh Huỷ bỏ
Tên sản phẩm
Khoảng giá (VNĐ)
Từ: Đến:
Theo chương trình
Khuyến mãi Đấu giá Tất cả

Theo hãng sản xuất
Giao thương
Đăng bán Đăng mua Thêm danh bạ
Cần bán Cần mua Tìm đối tác
Dành cho người bán
Dành cho người mua
Tuyển dụng - Việc làm
Quảng cáo - Rao vặt
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (240 x 240) px
Giáo dục | Dịch vụ | Tài chính/Bảo hiểm | Thể thao | Bảo hộ lao động | Công nghiệp | Thức ăn chăn nuôi | Cây/Con giống | Games/Đồ chơi | Khác