divivu logo
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (980 x 100) px
Hiển thị:
Sắp xếp
Hiển thị 1-30/35 sản phẩm (1/2 trang)Trang: 1 2
Đặt mua
Hình ảnh Sản phẩm Đặc điểm Bảo hành
Ô tô tải gắn cẩu 3 tấn 4 đốt Thaco Ollin900B
Ô tô tải gắn cẩu 3 tấn 4 đốt Thaco Ollin900B
Giá bán: 1 000 000 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
-------------o0o--------------- Kính gửi Quý khách hàng!
...
24 tháng
(Còn)
KIA K200 bán hàng lưu động
KIA K200 bán hàng lưu động
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
-------------o0o--------------- Kính gửi Quý khách hàng!
...
36 tháng
(Còn)
Xe ô tô nâng đầu chở máy công trình Thaco Ollin500B, Ollin700B, Ollin950A
Xe ô tô nâng đầu chở máy công trình Thaco Ollin500B, Ollin700B, Ollin950A
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
-------------o0o--------------- Kính gửi Quý khách hàng!
...
24 tháng
(Còn)
Xe cuốn ép rác 10m3 Ollin700C
Xe cuốn ép rác 10m3 Ollin700C
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
Kính gửi Quý khách hàng! Chúng tôi, đơn vị chuyên cung cấp các loại xe tải: Xe tải nhẹ máy xăng, Tải
...
24 tháng
(Còn)
XE TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 5 M3 OLLIN500B
XE TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 5 M3 OLLIN500B
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
Kính gửi Quý khách hàng! Chúng tôi, đơn vị chuyên cung cấp các loại xe tải: Xe tải nhẹ máy xăng, Tải
...
24 tháng
(Còn)
Xe cuốn ép rác 7m3 Ollin500B
Xe cuốn ép rác 7m3 Ollin500B
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
Kính gửi Quý khách hàng! Chúng tôi, đơn vị chuyên cung cấp các loại xe tải: Xe tải nhẹ máy xăng, Tải
...
12 tháng
(Còn)
Xe hút chất thải 4 khối Thaco Ollin500B
Xe hút chất thải 4 khối Thaco Ollin500B
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
------------o0o---------------- Kính gửi Quý khách hàng!
...
24 tháng
(Còn)
Ollin500B nâng đầu chở máy công trình
Ollin500B nâng đầu chở máy công trình
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
-------------o0o--------------- Kính gửi Quý khách hàng!
...
24 tháng
(Còn)
Xe cấp xăng dầu lưu động 6 m3
Xe cấp xăng dầu lưu động 6 m3
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
-------------o0o--------------- Kính gửi Quý khách hàng!
...
24 tháng
(Còn)
Xe Xitec 12m3 Auman C160
Xe Xitec 12m3 Auman C160
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
        -------------o0o---------------   Kính gửi Quý k
...
24 tháng
(Còn)
Auman C160 Thùng cánh dơi
Auman C160 Thùng cánh dơi
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
-------------o0o--------------- Kính gửi Quý khách hàng!
...
24 tháng
(Còn)
Xe cứu hộ, kéo chở xe, Hyundai HD72 sàn trượt
Xe cứu hộ, kéo chở xe, Hyundai HD72 sàn trượt
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
  ------------o0o--------------- Kính gửi Quý khách hàng!
...
24 tháng
(Còn)
Xe đông lạnh 2 tấn KIA K250 (KIA Bongo)
Xe đông lạnh 2 tấn KIA K250 (KIA Bongo)
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
-------------o0o--------------- Kính gửi Quý khách hàng!
...
24 tháng
(Còn)
Xe đông lạnh KIA K200 (KIA Bongo) 1 tấn
Xe đông lạnh KIA K200 (KIA Bongo) 1 tấn
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
-------------o0o--------------- Kính gửi Quý khách hàng!
...
12 tháng
(Còn)
Xe tải đông lạnh 1,25 tấn
Xe tải đông lạnh 1,25 tấn
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
 -------------o0o---------------  Kính gửi Quý khách hàng! 
...
24 tháng
(Còn)
XE TẢI 5 CHÂN GÁC CẨU 15 TẤN KANGLIM
XE TẢI 5 CHÂN GÁC CẨU 15 TẤN KANGLIM
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
  -------------------------------o0o--------------------------------  Kính gửi Quý khách hàng! 
...
24 tháng
(Còn)
XE TẢI 4 CHÂN CẨU KANGLIM 10 TẤN
XE TẢI 4 CHÂN CẨU KANGLIM 10 TẤN
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
  -------------------------------o0o--------------------------------   Kính gửi Quý khách hàng!  
...
24 tháng
(Còn)
Xe tải nâng đầu chở máy công trình Ollin700B
Xe tải nâng đầu chở máy công trình Ollin700B
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
--------------------------------------------------------------------------------- Kính gửi Quý khách hàng!
...
24 tháng
(Còn)
Xe tải đông lạnh 5 tấn Hyundai HD500
Xe tải đông lạnh 5 tấn Hyundai HD500
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
Kính gửi Quý khách hàng! Chúng tôi, đơn vị chuyên cung cấp các loại xe tải: Xe tải nhẹ máy xăng, Tải nhẹ máy dầu, Xe tải trung, Xe tải nặng, 
...
12 tháng
(Còn)
Xe tải đông lạnh 5 tấn Hyundai HD500
Xe tải đông lạnh 5 tấn Hyundai HD500
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
Kính gửi Quý khách hàng! Chúng tôi, đơn vị chuyên cung cấp các loại xe tải: Xe tải nhẹ máy xăng, Tải nhẹ máy dầu, Xe tải trung, Xe tải nặng,
...
12 tháng
(Còn)
Xe tải đông lạnh 9 tấn Auman C160
Xe tải đông lạnh 9 tấn Auman C160
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
  Kính gửi Quý khách hàng!   Chúng tôi, đơn vị chuyên cung cấp các loại xe tải: Xe tải nhẹ máy xăng, Tải nhẹ máy dầu, Xe tải trung, Xe
...
24 tháng
(Còn)
Xe tải đông lạnh KIA K190 tải trọng 1,5 tấn
Xe tải đông lạnh KIA K190 tải trọng 1,5 tấn
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
--------o0o--------- Kính gửi Qu
...
24 tháng
(Còn)
Xe tải Đông lạnh 2 tấn KIA K165
Xe tải Đông lạnh 2 tấn KIA K165
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
-------------o0o--------------- Kính gửi Quý khách hàng!
...
24 tháng
(Còn)
Xe bán hàng lưu động
Xe bán hàng lưu động
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
  Kính gửi Quý khách hàng! Chúng tôi, đơn vị chuyên cung cấp các loại xe tải: Xe tải nhẹ máy xăng, Tải nhẹ máy dầu, Xe tải trung, Xe tải nặng, Xe Xitec, Xe nâng đầu, Xe
...
24 tháng
(Còn)
Xe cứu hộ, sàn trượt chở ô tô Hyundai HD450
Xe cứu hộ, sàn trượt chở ô tô Hyundai HD450
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
         Kính gửi Quý khách hàng!  Chúng tôi, đơn vị chuyên cung cấp
...
24 tháng
(Còn)
Xe cứu hộ, kéo chở xe HYUNDAI
Xe cứu hộ, kéo chở xe HYUNDAI
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
Kính gửi Quý khách hàng! Chúng tôi, đơn vị chuyên cung cấp các loại xe tải: Xe tải nhẹ máy xăng, Tải nhẹ máy dầu, Xe tải trung, Xe tải nặng, Xe Xitec, Xe nâng đầu, Xe ép rác
...
24 tháng
(Còn)
Xe cứu hộ, xe kéo xe KIA K165
Xe cứu hộ, xe kéo xe KIA K165
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
-------------------------o0o------------------------------ Kính gửi Quý khách hàng!
...
24 tháng
(Còn)
Xe tải gác cẩu 10 tấn Auman C34
Xe tải gác cẩu 10 tấn Auman C34
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
  Kính gửi Quý khách hàng!  Chúng tôi, đơn vị chuyên cung cấp các loại xe tải: Xe tải nhẹ máy xăng, Tải nhẹ máy dầu, Xe tải trung, Xe tải nặng,
...
24 tháng
(Còn)
Xe nâng tay điện - BT Minimover
Xe nâng tay điện - BT Minimover
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://xenangtoyota.divivu.com
 Xe nâng tay điện - BT Minimover
...
12 tháng
(Còn)
Xe nâng đầu chở máy Hyundai HD210
Xe nâng đầu chở máy Hyundai HD210
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://khoxetai.divivu.com
Số loại:Hyundai HD210 Kiểu loại: Xe nâng đầu chở máy công trình Tải trọng: 11 tấn
...
24 tháng
(Còn)
Đặt mua
Hiển thị 1-30/35 sản phẩm (1/2 trang)Trang: 1 2
Hiển thị:
Sắp xếp
Xe ô tô
Tra cứu nhanh Huỷ bỏ
Tên sản phẩm
Khoảng giá (VNĐ)
Từ: Đến:
Theo chương trình
Khuyến mãi Đấu giá Tất cả

Theo hãng sản xuất
Giao thương
Đăng bán Đăng mua Thêm danh bạ
Cần bán Cần mua Tìm đối tác
Dành cho người bán
Dành cho người mua
Tuyển dụng - Việc làm
Quảng cáo - Rao vặt
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (240 x 240) px
Xe ô tô | Xe máy | Xe đạp | Tàu, Thuyền | Máy công cụ | Máy gia công/tự động | Máy nông nghiệp | Máy lâm nghiệp | Máy xây dựng | Máy công nghiệp | Dụng cụ | Motor/Động cơ điện | Thiết bị Gara ô tô | Động cơ giảm tốc | Thiết bị công nghiệp | Thiết bị khác