divivu logo
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (980 x 100) px
Hiển thị:
Sắp xếp
Hiển thị 1-30/640 sản phẩm (1/22 trang)Trang: 1 2 3 4 5 ... 22
Đặt mua
Hình ảnh Sản phẩm Đặc điểm Bảo hành
Chuyển đổi Quang-điện Video 64 kênh BTON 64V-1DF-T/R
Chuyển đổi Quang-điện Video 64 kênh BTON 64V-1DF-T/R
Giá bán: 60 850 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video Converter BTON 64 kênh 64V-1DF-T/R -      Bộ chuyển đổi quang điện Video Converter Single Mode. -      Khoảng cách truyền lên đến 20 km. -      Sử dụng 1 sợi cáp để truyền tín
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 56 kênh BTON 56V-1DF-T/R
Chuyển đổi Quang-điện Video 56 kênh BTON 56V-1DF-T/R
Giá bán: 55 450 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video Converter BTON 56 kênh 56V-1DF-T/R -      Bộ chuyển đổi quang điện Video Converter Single Mode. -      Khoảng cách truyền lên đến 20 km. -      Sử dụng 1 sợi cáp để truyền tín
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 48 kênh BTON 48V-1DF-T/R
Chuyển đổi Quang-điện Video 48 kênh BTON 48V-1DF-T/R
Giá bán: 47 290 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video Converter BTON 48 kênh 48V-1DF-T/R -      Bộ chuyển đổi quang điện Video Converter Single Mode. -      Khoảng cách truyền lên đến 20 km. -      Sử dụng 1 sợi cáp để truyền tín
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 40 kênh BTON 40V-1DF-T/R
Chuyển đổi Quang-điện Video 40 kênh BTON 40V-1DF-T/R
Giá bán: 40 980 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video Converter BTON 40 kênh 40V-1DF-T/R -      Bộ chuyển đổi quang điện Video Converter Single Mode. -      Khoảng cách truyền lên đến 20 km. -      Sử dụng 1 sợi cáp để truyền tín
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 32 kênh BTON 32V-1DF-T/R
Chuyển đổi Quang-điện Video 32 kênh BTON 32V-1DF-T/R
Giá bán: 32 980 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video Converter BTON 32 kênh 32V-1D-T/R -      Bộ chuyển đổi quang điện Video Converter Single Mode. -      Khoảng cách truyền lên đến 20 km. -      Sử dụng 1 sợi cáp để truyền tín
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 24 kênh BTON 24V-1D-T/R
Chuyển đổi Quang-điện Video 24 kênh BTON 24V-1D-T/R
Giá bán: 25 880 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video Converter BTON 24 kênh 24V-1D-T/R -      Bộ chuyển đổi quang điện Video Converter Single Mode. -      Khoảng cách truyền lên đến 20 km. -      Sử dụng 1 sợi cáp để truyền tín
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 16 kênh BTON BT-CVI16V1D-T/R
Chuyển đổi Quang-điện Video 16 kênh BTON BT-CVI16V1D-T/R
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video 16 kênh BTON BT-CVI16V1D-T/R –       Bộ chuyển đổi Quang-Điện Video Converter Single mode. –       Khoảng cách truyền lên đến 20 km. –       Sử dụng 1 sợi cáp quang để truyền
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 16 kênh BTON 16V-1DF-T/R
Chuyển đổi Quang-điện Video 16 kênh BTON 16V-1DF-T/R
Giá bán: 12 980 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video 16 kênh Converter BTON 16V-1DF-T/R -      Bộ chuyển đổi quang điện Video Converter Single Mode. -      Khoảng cách truyền lên đến 20 km. -      Sử dụng 1 sợi cáp để truyền tín
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh BTON BT-CVI8V1D-T/R
Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh BTON BT-CVI8V1D-T/R
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh BTON BT-CVI8V1D-T/R – Bộ chuyển đổi Quang-Điện Video Converter Single mode. – Khoảng cách truyền lên đến 20 km. – Sử dụng 1 sợi cáp quang để truyền tín hiệu.
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh BTON 8V-1DF-T/RS
Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh BTON 8V-1DF-T/RS
Giá bán: 6 460 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video Converter 8 kênh BTON 8V-1DF-T/R -      Bộ chuyển đổi quang điện Video Converter Single Mode. -      Khoảng cách truyền lên đến 20 km. -      Sử dụng 1 sợi cáp để truyền tín h
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh BTON 8VF-T/R
Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh BTON 8VF-T/R
Giá bán: 5 980 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh Converter BTON 8VF-T/R - Bộ chuyển đổi quang điện Video Converter Single Mode. - Khoảng cách truyền lên đến 20 km. - Sử dụng 1 sợi cáp để truyền tín hiệu.
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh BTON BT-CVI4V1D-T/R
Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh BTON BT-CVI4V1D-T/R
Giá bán: 7 980 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh BTON BT-CVI4V1D-T/R – Bộ chuyển đổi Quang-Điện Video Converter Single mode. – Khoảng cách truyền lên đến 20 km. – Sử dụng 1 sợi cáp quang để truyền tín hiệu.
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh BTON BT-CVI4V-T/R
Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh BTON BT-CVI4V-T/R
Giá bán: 7 480 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh BTON BT-CVI4V-T/R – Bộ chuyển đổi Quang-Điện Video Converter Single mode. – Khoảng cách truyền lên đến 20 km. – Sử dụng 1 sợi cáp quang để truyền tín hiệu.
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh BTON 4V-1DF-T/RS
Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh BTON 4V-1DF-T/RS
Giá bán: 4 960 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video Converter 4 kênh BTON 4V-1DF-T/RS -      Bộ chuyển đổi quang điện Video Converter Single Mode. -      Khoảng cách truyền lên đến 20 km. -      Sử dụng 1 sợi cáp để truyền tín
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh BTON 4VF-T/RS
Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh BTON 4VF-T/RS
Giá bán: 4 480 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video Converter 4 kênh BTON 4VF-T/RS -      Bộ chuyển đổi quang điện Video Converter Single Mode. -      Khoảng cách truyền lên đến 20 km. -      Sử dụng 1 sợi cáp để truyền tín hiệ
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh BTON BT-CVI2V1D-T/R
Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh BTON BT-CVI2V1D-T/R
Giá bán: 6 890 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh BTON BT-CVI2V1D-T/R –       Bộ chuyển đổi Quang-Điện Video Converter Single mode. –       Khoảng cách truyền lên đến 20 km. –       Sử dụng 1 sợi cáp quang để truyền tí
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh BTON BT-CVI2V-T/R
Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh BTON BT-CVI2V-T/R
Giá bán: 6 390 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh BTON BT-CVI2V-T/R –       Bộ chuyển đổi Quang-Điện Video Converter Single mode. –       Khoảng cách truyền lên đến 20 km. –       Sử dụng 1 sợi cáp quang để truyền tín
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh BTON 2V-1DF-T/RS
Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh BTON 2V-1DF-T/RS
Giá bán: 3 780 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video Converter 2 kênh BTON 2V-1DF-T/RS -      Bộ chuyển đổi quang điện Video Converter Single mode. -      Khoảng cách truyền lên đến 20 km. -      Sử dụng 1 sợi cáp quang để truyề
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh BTON 2VF-T/RS
Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh BTON 2VF-T/RS
Giá bán: 3 290 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video Converter 2 kênh BTON 2VF-T/RS -      Bộ chuyển đổi quang điện Video Converter Single mode. -      Khoảng cách truyền lên đến 20 km. -      Sử dụng 1 sợi cáp quang để truyền t
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh BTON BT-CVI1V1D-T/R
Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh BTON BT-CVI1V1D-T/R
Giá bán: 3 880 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh BTON BT-CVI1V1D-T/R – Bộ chuyển đổi Quang-Điện Video Converter Single mode. – Khoảng cách truyền lên đến 20 km. – Sử dụng 1 sợi cáp quang để truyền tín hiệu.
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh BTON BT-CVI1V-T/R
Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh BTON BT-CVI1V-T/R
Giá bán: 3 380 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh BTON BT-CVI1V-T/R – Bộ chuyển đổi Quang-Điện Video Converter Single mode. – Khoảng cách truyền lên đến 20 km. – Sử dụng 1 sợi cáp quang để truyền tín hiệu.
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh BTON 1V-1DF T/RS
Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh BTON 1V-1DF T/RS
Giá bán: 2 660 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện 1 kênh Video Converter BTON 1V-1DF T/RS - Bộ chuyển đổi quang điện Video Converter Single mode. - Khoảng cách truyền lên đến 20 km. - Sử dụng 1 sợi cáp quang để truyền tín hiệu.
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh BTON 1VF-T/RS
Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh BTON 1VF-T/RS
Giá bán: 2 480 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Quang-điện Video Converter 1 kênh BTON 1VF-T/RS - Bộ chuyển đổi quang điện Video Converter Single mode. - Khoảng cách truyền lên đến 20 km. - Sử dụng 1 sợi cáp quang để truyền tín hiệu.
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Điện-Quang VIDEO CONVERTER OSD8817TA
Chuyển đổi Điện-Quang VIDEO CONVERTER OSD8817TA
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Điện-Quang VIDEO, DATA, AUDIO CONVERTER OSD8817TA -        Bộ chuyển đổi quang điện bao gồm 01 kênh Video, 1 kênh Data Duplex, 2 kênh Audio, ngõ vào contact. -        Bộ phát tín hiệu Quang Video, Data, Audio. Chức năng chuyển đổi tín hiệu
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Điện-Quang VIDEO CONVERTER OSD8815T
Chuyển đổi Điện-Quang VIDEO CONVERTER OSD8815T
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Điện-Quang VIDEO CONVERTER OSD8815T -        Bộ chuyển đổi quang điện bao gồm 01 kênh Video. -        Bộ phát tín hiệu Quang Video. Chức năng chuyển đổi tín hiệu Điện Video sang tín hiệu Quang Video.
...
12 tháng
(Còn)
Chuyển đổi Điện-Quang VIDEO CONVERTER OSD8810A
Chuyển đổi Điện-Quang VIDEO CONVERTER OSD8810A
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Chuyển đổi Điện-Quang VIDEO, AUDIO CONVERTER OSD8810A -        Bộ chuyển đổi quang điện bao gồm 2 kênh Audio, 01 kênh Video. -        Bộ phát tín hiệu Quang Video, Audio. Chức năng chuyển đổi tín hiệu Điện Video, Audio sang tín hiệu Quang Video, Audio
...
12 tháng
(Còn)
Card thu 3 kênh VIDEO, 2 KÊNH AUDIO OSD8865A
Card thu 3 kênh VIDEO, 2 KÊNH AUDIO OSD8865A
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Card thu 3 kênh VIDEO, 2 KÊNH AUDIO OSD8865A -        Bao gồm 03 kênh Video, 02 kênh Audio. -        Dùng cho khung OSD350, OSD370… -        Card thu tín hiệu Quang Video, Audio. Chức năng chuyển đổi tín
...
12 tháng
(Còn)
Card thu 3 kênh VIDEO OSD8865
Card thu 3 kênh VIDEO OSD8865
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Card thu 3 kênh VIDEO OSD8865 -        Bao gồm 03 kênh Video. -        Dùng cho khung OSD350, OSD370… -        Card thu tín hiệu Quang Video. Chức năng chuyển đổi tín hiệu Quang Video sang tín hiệu Điện
...
12 tháng
(Còn)
Khung thiết bị chuyển đổi Quang điện OSD370
Khung thiết bị chuyển đổi Quang điện OSD370
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Khung thiết bị chuyển đổi Quang điện OSD370 Khung thiết bị chuyển đổi quang điện lắp trên Rack 19”, cao 133mm (3RU). Bao gồm 14 khe lắp card thu, phát tín hiệu, 01 khe lắp card nguồn (OSD921).
...
12 tháng
(Còn)
Khung thiết bị chuyển đổi Quang điện OSD350
Khung thiết bị chuyển đổi Quang điện OSD350
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
Khung thiết bị chuyển đổi Quang điện OSD350 Khung thiết bị chuyển đổi quang điện lắp trên Rack 19”, cao 133mm (3RU). Bao gồm 12 khe lắp card thu, phát tín hiệu, 02 khe lắp card nguồn (OSD921).
...
12 tháng
(Còn)
Đặt mua
Hiển thị 1-30/640 sản phẩm (1/22 trang)Trang: 1 2 3 4 5 ... 22
Hiển thị:
Sắp xếp
Thiết bị mạng
Tra cứu nhanh Huỷ bỏ
Tên sản phẩm
Khoảng giá (VNĐ)
Từ: Đến:
Theo chương trình
Khuyến mãi Đấu giá Tất cả

Theo hãng sản xuất
Giao thương
Đăng bán Đăng mua Thêm danh bạ
Cần bán Cần mua Tìm đối tác
Dành cho người bán
Dành cho người mua
Tuyển dụng - Việc làm
Quảng cáo - Rao vặt
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (240 x 240) px
Máy chủ | Máy tính xách tay | Máy tính để bàn | Linh kiện máy tính | Thiết bị mạng | Thiết bị văn phòng | Thiết bị lưu trữ | Thiết bị Ngân hàng/Siêu thị | Dịch vụ | Thiết bị khác