divivu logo
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (980 x 100) px
Hiển thị:
Sắp xếp
Hiển thị 1-30/98 sản phẩm (1/4 trang)Trang: 1 2 3 4
Đặt mua
Hình ảnh Sản phẩm Đặc điểm Bảo hành
Máy lạnh Cassette Reetech 6,5HP
Máy lạnh Cassette Reetech 6,5HP
Giá bán: 37 999 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH CASSETTE REETECH RGT60-BM
...
12 tháng
(Còn)
Máy lạnh Cassette Reetech 2,0HP
Máy lạnh Cassette Reetech 2,0HP
Giá bán: 18 299 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH CASSETTE REETECH RGT18-BM
...
12 tháng
(Còn)
Máy lạnh Cassette Reetech 3,0HP
Máy lạnh Cassette Reetech 3,0HP
Giá bán: 21 699 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH CASSETTE REETECH RGT24-BM
...
12 tháng
(Còn)
Máy lạnh Cassette Reetech 4,0HP
Máy lạnh Cassette Reetech 4,0HP
Giá bán: 30 699 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH CASSETTE REETECH RGT36-BM
...
12 tháng
(Còn)
Máy lạnh Cassette Reetech 5,5HP
Máy lạnh Cassette Reetech 5,5HP
Giá bán: 32 600 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH CASSETTE REETECH RGT48-BM
...
12 tháng
(Còn)
Tủ đứng Mitsubishi Electric 6,0 HP
Tủ đứng Mitsubishi Electric 6,0 HP
Giá bán: 64 899 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
TỦ ĐỨNG MITSUBISHI ELECTRIC 6GAKD/PU-6YAKDR2.TH 
...
12 tháng
(Còn)
Tủ đứng Mitsubishi Electric 4,0 HP
Tủ đứng Mitsubishi Electric 4,0 HP
Giá bán: 49 699 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
TỦ ĐỨNG MITSUBISHI ELECTRIC 4GAKD/PU-4YAKDR2.TH 
...
12 tháng
(Còn)
Tủ đứng Mitsubishi Electric 3,0 Hp
Tủ đứng Mitsubishi Electric 3,0 Hp
Giá bán: 42 890 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
TỦ ĐỨNG MITSUBISHI ELECTRIC 3GAKD/PU-3YAKDR2.TH 
...
12 tháng
(Còn)
Tủ đứng Mitsubishi Electric 5,0 Hp
Tủ đứng Mitsubishi Electric 5,0 Hp
Giá bán: 56 700 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
TỦ ĐỨNG MITSUBISHI ELECTRIC 5GAKD/PU-5YAKDR2.TH 
...
12 tháng
(Còn)
Cassette LG 5,0HP [ Non Inverter - Gas R410A ]
Cassette LG 5,0HP [ Non Inverter - Gas R410A ]
Giá bán: 33 600 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG  AT-C488NLE0 5,5HP
...
12 tháng
(Còn)
Cassette LG 2,0HP [ Non Inverter - Gas R410A ]
Cassette LG 2,0HP [ Non Inverter - Gas R410A ]
Giá bán: 20 590 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG  AT-C186NLE0 2,0HP
...
12 tháng
(Còn)
Cassette LG 2,5HP [ Non Inverter ]
Cassette LG 2,5HP [ Non Inverter ]
Giá bán: 21 890 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG  AT-C246NLE0 2,5HP
...
12 tháng
(Còn)
Cassette LG 4,0HP [ Non Inverter - Gas R410A ]
Cassette LG 4,0HP [ Non Inverter - Gas R410A ]
Giá bán: 28 190 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG  AT-C368NLE0 4,0HP
...
12 tháng
(Còn)
Âm trần Panasonic 5,5HP [ Non Inverter ]
Âm trần Panasonic 5,5HP [ Non Inverter ]
Giá bán: 39 290 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC  CS-PC50DB4H 5,5HP
...
12 tháng
(Còn)
Âm trần Panasonic 5,0HP [ Non Inverter ]
Âm trần Panasonic 5,0HP [ Non Inverter ]
Giá bán: 35 250 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC  CS-PC43DB4H 5,0HP
...
12 tháng
(Còn)
Âm trần Panasonic 4,0HP [ Non Inverter ]
Âm trần Panasonic 4,0HP [ Non Inverter ]
Giá bán: 33 590 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC  CS-PC34DB4H 4,0HP
...
12 tháng
(Còn)
Âm trần Panasonic 3,0HP [ Non Inverter ]
Âm trần Panasonic 3,0HP [ Non Inverter ]
Giá bán: 29 290 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC  CS-PC28DB4H 3,0HP
...
12 tháng
(Còn)
Âm trần Panasonic 2,5HP [ Non Inverter ]
Âm trần Panasonic 2,5HP [ Non Inverter ]
Giá bán: 23 690 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC  CS-PC124DB4H 2,5HP
...
12 tháng
(Còn)
Áp trần Daikin 3,0HP  [ Inverter - Gas R410]
Áp trần Daikin 3,0HP [ Inverter - Gas R410]
Giá bán: 31 700 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
 MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN FHQ71DAVMA/RZR71MVMV  LOẠI 3,0 HP 
...
12 tháng
(Còn)
Áp trần Daikin 4,0HP  [ Inverter - Gas R410]
Áp trần Daikin 4,0HP [ Inverter - Gas R410]
Giá bán: 37 290 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
 MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN FHQ100DAVMA/RZR100MVMV  LOẠI 4,0 HP 
...
12 tháng
(Còn)
Áp trần Daikin 5,5HP  [ Inverter - Gas R410]
Áp trần Daikin 5,5HP [ Inverter - Gas R410]
Giá bán: 44 990 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
 MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN FHQ140DAVMA/RZR140MVMV  LOẠI 5,5 HP 
...
12 tháng
(Còn)
Áp trần Daikin 5,0HP  [ Inverter - Gas R410]
Áp trần Daikin 5,0HP [ Inverter - Gas R410]
Giá bán: 39 390 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
 MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN FHQ125DAVMA/RZR125MVMV  LOẠI 5,0 HP 
...
12 tháng
(Còn)
Áp trần Daikin 4,0HP  [Non Inverter - Gas R410]
Áp trần Daikin 4,0HP [Non Inverter - Gas R410]
Giá bán: 29 590 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
 MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN LOẠI 4,0 HP 
...
12 tháng
(Còn)
Áp trần Daikin 4,5HP  [Non Inverter - Gas R410]
Áp trần Daikin 4,5HP [Non Inverter - Gas R410]
Giá bán: 32 490 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
 MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN LOẠI 4,5 HP 
...
12 tháng
(Còn)
Áp trần Daikin 5,5HP  [Non Inverter - 3 Phase]
Áp trần Daikin 5,5HP [Non Inverter - 3 Phase]
Giá bán: 35 599 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
 MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN LOẠI 5,5 HP 
...
12 tháng
(Còn)
TỦ ĐỨNG CARRIER 15,0HP
TỦ ĐỨNG CARRIER 15,0HP
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG CARRIER 15,0 HP Model : 38LB015SC /40QD150X110
...
12 tháng
(Còn)
TỦ ĐỨNG CARRIER 12,0HP
TỦ ĐỨNG CARRIER 12,0HP
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG CARRIER 12,0 HP Model : 38LB012SC /40QD120X110
...
12 tháng
(Còn)
TỦ ĐỨNG CARRIER 10,0HP
TỦ ĐỨNG CARRIER 10,0HP
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG CARRIER 10,0 HP Model : 38LB010SC /40QD100X110
...
12 tháng
(Còn)
TỦ ĐỨNG NỐI ỐNG GIÓ Daikin FVPGR20NY1 [ Gas R410 - 20,0 HP]
TỦ ĐỨNG NỐI ỐNG GIÓ Daikin FVPGR20NY1 [ Gas R410 - 20,0 HP]
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
 TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN DAIKIN NỐI ỐNG GIÓ LOẠI 20,0HP  Tính năng : Non Inverter
...
12 tháng
(Còn)
TỦ ĐỨNG NỐI ỐNG GIÓ Daikin FVPGR18NY1 [ Gas R410 - 10,0 HP]
TỦ ĐỨNG NỐI ỐNG GIÓ Daikin FVPGR18NY1 [ Gas R410 - 10,0 HP]
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
 TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN DAIKIN NỐI ỐNG GIÓ LOẠI 18,0HP  Tính năng : Non Inverter
...
12 tháng
(Còn)
Đặt mua
Hiển thị 1-30/98 sản phẩm (1/4 trang)Trang: 1 2 3 4
Hiển thị:
Sắp xếp
Điện lạnh
Tra cứu nhanh Huỷ bỏ
Tên sản phẩm
Khoảng giá (VNĐ)
Từ: Đến:
Theo chương trình
Khuyến mãi Đấu giá Tất cả

Theo hãng sản xuất
Giao thương
Đăng bán Đăng mua Thêm danh bạ
Cần bán Cần mua Tìm đối tác
Dành cho người bán
Dành cho người mua
Tuyển dụng - Việc làm
Quảng cáo - Rao vặt
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (240 x 240) px
Điện thoại di động | Phụ kiện/Dịch vụ di động | Điện thoại cố định | Tổng đài điện thoại | Bộ đàm | Sim số/ Thẻ cào | Điện lạnh | Điện công nghiệp | Điện tử công nghiệp | Thiết bị điện dân dụng | Điện tử dân dụng | Thiết bị âm thanh | Kỹ thuật số | Máy phát điện | Linh kiện/Thiết bị điện | Robot | Thiết bị An ninh/Giám sát | Đồng hồ điện tử | Thiết bị/Linh kiện khác