divivu logo
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (980 x 100) px
Hiển thị:
Sắp xếp
Hiển thị 1-30/105 sản phẩm (1/4 trang)Trang: 1 2 3 4
Đặt mua
Hình ảnh Sản phẩm Đặc điểm Bảo hành
Remote máy lạnh
Remote máy lạnh
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
REMOTE MÁY LẠNH NGUYENHOANG REE chuyên cung cấp c
...
12 tháng
(Còn)
Dàn lạnh Zhongli
Dàn lạnh Zhongli
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÀN LẠNH DD
...
12 tháng
(Còn)
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy 21000 2 Chiều Inverter FDTC60ZMXVF (Dàn Lạnh Nhỏ))
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy 21000 2 Chiều Inverter FDTC60ZMXVF (Dàn Lạnh Nhỏ))
Giá bán: 36 200 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Nội dung chi tiết sản phẩm chưa được cập nhật
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy 18.000 2 Chiều Inverter FDTC40ZMXVF (Dàn Lạnh Nhỏ))
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy 18.000 2 Chiều Inverter FDTC40ZMXVF (Dàn Lạnh Nhỏ))
Giá bán: 30 700 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Nội dung chi tiết sản phẩm chưa được cập nhật
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy 34.000 2 Chiều Inverter FDT90VNPVF1 điều khiển xa
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy 34.000 2 Chiều Inverter FDT90VNPVF1 điều khiển xa
Giá bán: 49 250 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Nội dung chi tiết sản phẩm chưa được cập nhật
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy 24.000 2 Chiều Inverter FDT71VNPVF1
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy 24.000 2 Chiều Inverter FDT71VNPVF1
Giá bán: 38 800 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Nội dung chi tiết sản phẩm chưa được cập nhật
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy 21.000BTU 2 Chiều Inverter FDT60ZMXVF điều khiển xa
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy 21.000BTU 2 Chiều Inverter FDT60ZMXVF điều khiển xa
Giá bán: 35 500 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Nội dung chi tiết sản phẩm chưa được cập nhật
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy 18.000 2 Chiều Inverter FDT40ZMXVF điều khiển xa
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy 18.000 2 Chiều Inverter FDT40ZMXVF điều khiển xa
Giá bán: 30 000 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Nội dung chi tiết sản phẩm chưa được cập nhật
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 42.000 BTU Ga R410 Model: FDC125CR-S5/FDT125CR-S5 Điều Khiển Xa -
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 42.000 BTU Ga R410 Model: FDC125CR-S5/FDT125CR-S5 Điều Khiển Xa -
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Nội dung chi tiết sản phẩm chưa được cập nhật
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 34.000 BTU Ga R410 Model: FDT100CR-S5 Điều Khiển Dây
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 34.000 BTU Ga R410 Model: FDT100CR-S5 Điều Khiển Dây
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Nội dung chi tiết sản phẩm chưa được cập nhật
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 34.000 BTU Ga R410 Model: FDC100CR-S5 Điều Khiển Xa
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 34.000 BTU Ga R410 Model: FDC100CR-S5 Điều Khiển Xa
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Nội dung chi tiết sản phẩm chưa được cập nhật
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 18.000 BTU Ga R410 Model:FDT50CR-S5 Điều Khiển Dây
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 18.000 BTU Ga R410 Model:FDT50CR-S5 Điều Khiển Dây
Giá bán: 24 300 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Nội dung chi tiết sản phẩm chưa được cập nhật
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 24.000 BTU Ga R410 Model:FDT71CR-S5 Điều Khiển dây
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 24.000 BTU Ga R410 Model:FDT71CR-S5 Điều Khiển dây
Giá bán: 29 800 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Nội dung chi tiết sản phẩm chưa được cập nhật
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 24.000 BTU Ga R410 Model: FDC71CR-S5 Điều Khiển Xa
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 24.000 BTU Ga R410 Model: FDC71CR-S5 Điều Khiển Xa
Giá bán: 29 400 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Nội dung chi tiết sản phẩm chưa được cập nhật
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 18.000 BTU Ga R410 Model: FDC50CR-S5 Điều Khiển Xa
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 18.000 BTU Ga R410 Model: FDC50CR-S5 Điều Khiển Xa
Giá bán: 24 000 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Nội dung chi tiết sản phẩm chưa được cập nhật
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Tủ Đứng Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter FDF90VNPVD1 34.000 BTU
Điều Hòa Tủ Đứng Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter FDF90VNPVD1 34.000 BTU
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Nội dung chi tiết sản phẩm chưa được cập nhật
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Tủ Đứng Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter FDF71VNPVD1 24.000 BTU
Điều Hòa Tủ Đứng Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter FDF71VNPVD1 24.000 BTU
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Nội dung chi tiết sản phẩm chưa được cập nhật
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hỏa Tủ Đứng Mitsubishi Heavy FDC125CR-S5/FDF125CR-S5 42.000 BTU 1 Chiều Ga R410A
Điều Hỏa Tủ Đứng Mitsubishi Heavy FDC125CR-S5/FDF125CR-S5 42.000 BTU 1 Chiều Ga R410A
Giá bán: 37 500 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Nội dung chi tiết sản phẩm chưa được cập nhật
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hỏa Tủ Đứng Mitsubishi Heavy FDC71CR-S5/FDF71CR-S5 24.000 BTU 1 Chiều Ga R410A
Điều Hỏa Tủ Đứng Mitsubishi Heavy FDC71CR-S5/FDF71CR-S5 24.000 BTU 1 Chiều Ga R410A
Giá bán: 28 500 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Nội dung chi tiết sản phẩm chưa được cập nhật
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU 2 Chiều Inverter Siêu Cao Cấp SRC / SRK71ZK-S5
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU 2 Chiều Inverter Siêu Cao Cấp SRC / SRK71ZK-S5
Giá bán: 32 200 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Chức năng lọc khuẩn

Bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng
Bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng sẽ giữ lại phấn hoa, cháy rận và các tác nhân gây dị ứng khác mà chúng sống trên da mèo... và vô hiệu chúng.

...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 21000 BTU 2 Chiều Inverter Siêu Cao Cấp SRC / SRK63ZK-S5
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 21000 BTU 2 Chiều Inverter Siêu Cao Cấp SRC / SRK63ZK-S5
Giá bán: 30 600 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Chức năng lọc khuẩn

Bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng
Bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng sẽ giữ lại phấn hoa, cháy rận và các tác nhân gây dị ứng khác mà chúng sống trên da mèo... và vô hiệu chúng.

...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 2 Chiều Inverter Siêu Cao Cấp SRC / SRK50ZJ-S5
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 2 Chiều Inverter Siêu Cao Cấp SRC / SRK50ZJ-S5
Giá bán: 22 400 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Chức năng lọc khuẩn

Bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng
Bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng sẽ giữ lại phấn hoa, cháy rận và các tác nhân gây dị ứng khác mà chúng sống trên da mèo... và vô hiệu chúng.

...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 2 Chiều Inverter Siêu Cao Cấp SRC / SRK35ZJ-S5
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 2 Chiều Inverter Siêu Cao Cấp SRC / SRK35ZJ-S5
Giá bán: 15 700 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Chức năng lọc khuẩn

Bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng
Bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng sẽ giữ lại phấn hoa, cháy rận và các tác nhân gây dị ứng khác mà chúng sống trên da mèo... và vô hiệu chúng.

...
12 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 Chiều Inverter Siêu Cao Cấp SRC / SRK25ZJ-S5
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 Chiều Inverter Siêu Cao Cấp SRC / SRK25ZJ-S5
Giá bán: 13 400 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Chức năng lọc khuẩn

Bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng
Bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng sẽ giữ lại phấn hoa, cháy rận và các tác nhân gây dị ứng khác mà chúng sống trên da mèo... và vô hiệu chúng.

...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 15000 BTU 2 Chiều Inverter SRC / SRK45ZMP-S5
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 15000 BTU 2 Chiều Inverter SRC / SRK45ZMP-S5
Giá bán: 19 300 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Chức năng lọc khuẩn

Bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng
Bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng sẽ giữ lại phấn hoa, cháy rận và các tác nhân gây dị ứng khác mà chúng sống trên da mèo... và vô hiệu chúng. Ch
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 2 Chiều Inverter SRC / SRK35ZMP-S5
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 2 Chiều Inverter SRC / SRK35ZMP-S5
Giá bán: 14 000 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Chức năng lọc khuẩn

Bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng
Bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng sẽ giữ lại phấn hoa, cháy rận và các tác nhân gây dị ứng khác mà chúng sống trên da mèo... và vô hiệu chúng. Ch
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 Chiều Inverter SRC / SRK25ZMP-S5
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 Chiều Inverter SRC / SRK25ZMP-S5
Giá bán: 11 200 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Chức năng lọc khuẩn

Bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng
Bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng sẽ giữ lại phấn hoa, cháy rận và các tác nhân gây dị ứng khác mà chúng sống trên da mèo... và vô hiệu chúng.
...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 2 Chiều SRC / SRK 52HE
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 2 Chiều SRC / SRK 52HE
Giá bán: 17 600 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Chức năng lọc khuẩn Bộ lọc khử mùi
Bộ lọc khử mùi giữ không khí trong sạch bằng cách loại bỏ các mùi hôi khó chịu trong phòng. Có thể bảo trì bằng cách gỡ ra rửa bằng nước, phơi khô dưới ánh nắng và tái sử dụng mà không cần thay thế.

...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 2 Chiều SRC / SRK 40HG
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 2 Chiều SRC / SRK 40HG
Giá bán: 12 250 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Chức năng lọc khuẩn Bộ lọc khử mùi
Bộ lọc khử mùi giữ không khí trong sạch bằng cách loại bỏ các mùi hôi khó chịu trong phòng. Có thể bảo trì bằng cách gỡ ra rửa bằng nước, phơi khô dưới ánh nắng và tái sử dụng mà không cần thay thế.

...
24 tháng
(Còn)
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 Chiều SRC / SRK 28hg
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 Chiều SRC / SRK 28hg
Giá bán: 9 600 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://mitsuheavy.divivu.com
Chức năng lọc khuẩn Bộ lọc khử mùi
Bộ lọc khử mùi giữ không khí trong sạch bằng cách loại bỏ các mùi hôi khó chịu trong phòng. Có thể bảo trì bằng cách gỡ ra rửa bằng nước, phơi khô dưới ánh nắng và tái sử dụng mà không cần thay thế.
...
24 tháng
(Còn)
Đặt mua
Hiển thị 1-30/105 sản phẩm (1/4 trang)Trang: 1 2 3 4
Hiển thị:
Sắp xếp
Điện lạnh
Tra cứu nhanh Huỷ bỏ
Tên sản phẩm
Khoảng giá (VNĐ)
Từ: Đến:
Theo chương trình
Khuyến mãi Đấu giá Tất cả

Theo hãng sản xuất
Giao thương
Đăng bán Đăng mua Thêm danh bạ
Cần bán Cần mua Tìm đối tác
Dành cho người bán
Dành cho người mua
Tuyển dụng - Việc làm
Quảng cáo - Rao vặt
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (240 x 240) px
Điện thoại di động | Phụ kiện/Dịch vụ di động | Điện thoại cố định | Tổng đài điện thoại | Bộ đàm | Sim số/ Thẻ cào | Điện lạnh | Điện công nghiệp | Điện tử công nghiệp | Thiết bị điện dân dụng | Điện tử dân dụng | Thiết bị âm thanh | Kỹ thuật số | Máy phát điện | Linh kiện/Thiết bị điện | Robot | Thiết bị An ninh/Giám sát | Đồng hồ điện tử | Thiết bị/Linh kiện khác