divivu logo
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (980 x 100) px
Hiển thị:
Sắp xếp
Hiển thị 1-30/231 sản phẩm (1/8 trang)Trang: 1 2 3 4 5 ... 8
Đặt mua
Hình ảnh Sản phẩm Đặc điểm Bảo hành
Máy lạnh Reetech RT18/RC18-DB 2,0HP
Máy lạnh Reetech RT18/RC18-DB 2,0HP
Giá bán: 9 200 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH REETECH RT18/RC18-DB 2,0HP
...
60 tháng
(Còn)
Máy lạnh Reetech RT12/RC12-DB 1,5HP
Máy lạnh Reetech RT12/RC12-DB 1,5HP
Giá bán: 6 600 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH REETECH RT12/RC12-DB 1,5HP
...
12 tháng
(Còn)
Máy lạnh Reetech RT9/RC9-DB 1,0HP
Máy lạnh Reetech RT9/RC9-DB 1,0HP
Giá bán: 5 500 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH REETECH RT9/RC9-DB 1,0HP
...
60 tháng
(Còn)
Tủ đứng Reetech RS/RC160L1E
Tủ đứng Reetech RS/RC160L1E
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
TỦ ĐỨNG REETECH RS/RC160L1E  LOẠI 18,0HP
...
12 tháng
(Còn)
Tủ đứng Reetech RS/RC100L1E -  Loại 10,0HP
Tủ đứng Reetech RS/RC100L1E - Loại 10,0HP
Giá bán: 70 600 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
TỦ ĐỨNG REETECH RS/RC100L1E  LOẠI 10,0HP
...
12 tháng
(Còn)
Tủ đứng Reetech RS/RC120L1E
Tủ đứng Reetech RS/RC120L1E
Giá bán: 77 000 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
TỦ ĐỨNG REETECH RS/RC120L1E  LOẠI 12,0HP
...
24 tháng
(Còn)
TỦ ĐỨNG REETECH RF/RC60-BM - LOẠI 6,5HP
TỦ ĐỨNG REETECH RF/RC60-BM - LOẠI 6,5HP
Giá bán: 37 000 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG REETECH LOẠI 6,5HP Mode
...
24 tháng
(Còn)
TỦ ĐỨNG REETECH RF/RC48-BM - LOẠI 5,5HP
TỦ ĐỨNG REETECH RF/RC48-BM - LOẠI 5,5HP
Giá bán: 28 600 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
TỦ ĐỨNG REETECH RF/RC48-BM  LOẠI 5,5HP
...
24 tháng
(Còn)
TỦ ĐỨNG REETECH RF/RC36-BM - LOẠI 4,0HP
TỦ ĐỨNG REETECH RF/RC36-BM - LOẠI 4,0HP
Giá bán: 26 000 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
TỦ ĐỨNG REETECH RF/RC36-BM  LOẠI 4,0HP
...
24 tháng
(Còn)
Tủ đứng Reetech RF/RC24-BM
Tủ đứng Reetech RF/RC24-BM
Giá bán: 19 000 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
 TỦ ĐỨNG REETECH RF/RC24-BM  LOẠI 3,0HP
...
12 tháng
(Còn)
Tủ đứng Panasonic  CU/CS-E28NFQ [ Inverter - Gas R410A]
Tủ đứng Panasonic CU/CS-E28NFQ [ Inverter - Gas R410A]
Giá bán: 35 000 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
TỦ ĐỨNG PANASONIC CU/CS-E28NFQ LOẠI 3,0HP
...
12 tháng
(Còn)
Tủ đứng Panasonic  CU/CS-C28FFH
Tủ đứng Panasonic CU/CS-C28FFH
Giá bán: 29 900 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
TỦ ĐỨNG PANASONIC CU/CS-C28FFH  LOẠI 3,0HP
...
12 tháng
(Còn)
Tủ đứng Panasonic  CU/CS-C18FFH
Tủ đứng Panasonic CU/CS-C18FFH
Giá bán: 19 900 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
TỦ ĐỨNG PANASONIC CU/CS-C18FFH  LOẠI 2,0HP
...
12 tháng
(Còn)
Tủ đứng Panasonic  CU/CS-C45FFH
Tủ đứng Panasonic CU/CS-C45FFH
Giá bán: 38 900 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
TỦ ĐỨNG PANASONIC CU/CS-C45FFH  LOẠI 5,0HP
...
12 tháng
(Còn)
Tủ đứng Mitsubishi Heavy 3,5HP
Tủ đứng Mitsubishi Heavy 3,5HP
Giá bán: 29 000 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
TỦ ĐỨNG MITSUBISHI HEAY FDF71CR-S5 / FDC71CR-S5 Model
...
12 tháng
(Còn)
Tủ đứng Mitsubishi Heavy 5,0HP
Tủ đứng Mitsubishi Heavy 5,0HP
Giá bán: 38 900 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
TỦ ĐỨNG MITSUBISHI HEAY FDF125CR-S5 / FDC125CR-S5 Model
...
12 tháng
(Còn)
Tủ đứng LG 10,0 HP [ Non Inverter - Gas R410A]
Tủ đứng LG 10,0 HP [ Non Inverter - Gas R410A]
Giá bán: 66 299 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG LG  LP-C100FAO 10,0HP
...
12 tháng
(Còn)
Tủ đứng LG AP-C286KLAO [ Non Inverter 3,0HP]
Tủ đứng LG AP-C286KLAO [ Non Inverter 3,0HP]
Giá bán: 26 799 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG LG  AP-C286KLA0 3,0HP
...
12 tháng
(Còn)
Tủ đứng LG  AP-C246KLA0
Tủ đứng LG AP-C246KLA0
Giá bán: 22 499 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG LG  AP-C246KLA0 2,5HP
...
12 tháng
(Còn)
TỦ ĐỨNG LG  AP-C488KLA0
TỦ ĐỨNG LG AP-C488KLA0
Giá bán: 38 999 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG LG  AP-C488KLA0 5,5HP
...
12 tháng
(Còn)
 DAIKIN FTKC60NVMV
DAIKIN FTKC60NVMV
Giá bán: 23 600 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
 Máy lạnh Daikin Inverter 2,5HP-Gas R32   Mode
...
48 tháng
(Hết)
DAIKIN Inverter R32 - FTKC35QVMV
DAIKIN Inverter R32 - FTKC35QVMV
Giá bán: 11 900 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
  MÁY LẠNH DAIKIN LOẠI INVERTER 1,5HP
...
12 tháng
(Còn)
DAIKIN Inverter R32 - FTKC50QVMV
DAIKIN Inverter R32 - FTKC50QVMV
Giá bán: 17 950 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com

MÁY LẠNH DAIKIN LOẠI INVERTER 2,0HP
...
12 tháng
(Còn)
Daikin FTKS60GVMV 2,5 HP [ Loại Inverter -Gas 410a ]
Daikin FTKS60GVMV 2,5 HP [ Loại Inverter -Gas 410a ]
Giá bán: 27 900 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
 MÁY LẠNH DAIKIN DÒNG INVERTER CAO CẤP LOẠI 2,5HP  
...
12 tháng
(Còn)
Daikin Mono FTNE50MV1V9 [Gas R410 ]
Daikin Mono FTNE50MV1V9 [Gas R410 ]
Giá bán: 14 550 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
 MÁY LẠNH DAIKIN LOẠI THÔNG DỤNG 2,0HP   
...
12 tháng
(Còn)
Daikin Mono FTNE60MV1V9 [Gas R410 ]
Daikin Mono FTNE60MV1V9 [Gas R410 ]
Giá bán: 19 950 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
 MÁY LẠNH DAIKIN LOẠI THÔNG DỤNG 2,5HP  
...
12 tháng
(Còn)
DAIKIN FTKV25NVMV [ Inverter R32 ]
DAIKIN FTKV25NVMV [ Inverter R32 ]
Giá bán: 11 650 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
 MÁY LẠNH DAIKIN FTKV25NVMV  LOẠI INVERTER 1,0HP 
...
12 tháng
(Còn)
Daikin FTNE25MV1V9 Gas R410
Daikin FTNE25MV1V9 Gas R410
Giá bán: 7 650 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
 MÁY LẠNH DAIKIN LOẠI THÔNG DỤNG 1,0HP
...
12 tháng
(Còn)
Daikin FTKS25GVMV 1,0 HP [ Loại Inverter -Gas 410a ]
Daikin FTKS25GVMV 1,0 HP [ Loại Inverter -Gas 410a ]
Giá bán: 11 100 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
 MÁY LẠNH DAIKIN DÒNG INVERTER CAO CẤP LOẠI 1,0HP Model
...
48 tháng
(Hết)
Panasonic CU/CS-S12RKH-8 /1,5HP/ Inverter
Panasonic CU/CS-S12RKH-8 /1,5HP/ Inverter
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://dienlanhnguyenhoang.divivu.com
Điều hòa PANASONIC CU/CS-S12RKH-8  
...
12 tháng
(Còn)
Đặt mua
Hiển thị 1-30/231 sản phẩm (1/8 trang)Trang: 1 2 3 4 5 ... 8
Hiển thị:
Sắp xếp
Điện lạnh
Tra cứu nhanh Huỷ bỏ
Tên sản phẩm
Khoảng giá (VNĐ)
Từ: Đến:
Theo chương trình
Khuyến mãi Đấu giá Tất cả

Theo hãng sản xuất
Giao thương
Đăng bán Đăng mua Thêm danh bạ
Cần bán Cần mua Tìm đối tác
Dành cho người bán
Dành cho người mua
Tuyển dụng - Việc làm
Quảng cáo - Rao vặt
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (240 x 240) px
Điện thoại di động | Phụ kiện/Dịch vụ di động | Điện thoại cố định | Tổng đài điện thoại | Bộ đàm | Sim số/ Thẻ cào | Điện lạnh | Điện công nghiệp | Điện tử công nghiệp | Thiết bị điện dân dụng | Điện tử dân dụng | Thiết bị âm thanh | Kỹ thuật số | Máy phát điện | Linh kiện/Thiết bị điện | Robot | Thiết bị An ninh/Giám sát | Đồng hồ điện tử | Thiết bị/Linh kiện khác