divivu logo
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (980 x 100) px
Hiển thị:
Sắp xếp
Hiển thị 1-30/44 sản phẩm (1/2 trang)Trang: 1 2
Đặt mua
Hình ảnh Sản phẩm Đặc điểm Bảo hành
Mã S15/20
Mã S15/20
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê sàn, dầm
Lớp bê tông bảo vệ
15mm & 20mm Đóng gói: 378 viên/hộp Trọng lượng: 26 gram/viên. 9,85 kg/hộp  Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã S20/25
Mã S20/25
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê sàn, dầm
Lớp bê tông bảo vệ
20mm & 25mm Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã S25/30
Mã S25/30
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê sàn, dầm
Lớp bê tông bảo vệ
25mm & 30mm Đóng gói: 175 viên/hộp Trọng lượng: 72 gram/viên - 12,6 kg/hộp. Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã S35/40
Mã S35/40
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê sàn, dầm
Lớp bê tông bảo vệ
35mm & 40mm Đóng gói: 128 viên/hộp Trọng lượng: 108 gram/viên - 13,8 kg/hộp Số lượng càng nhiều, chiết
...
0 tháng
(Còn)
Mã S45/50
Mã S45/50
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê sàn, dầm
Lớp bê tông bảo vệ
45mm & 50mm Đóng gói: 84 viên/hộp Trọng lượng: 159 gram/viên - 13,3 kg/hộp Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã CV20/25-G
Mã CV20/25-G
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê cột vách
Lớp bê tông bảo vệ
20mm & 25mm Đóng gói: 378 viên/hộp Trọng lượng: 30 gram/viên - 11,3 kg/hộp Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã CV20/25
Mã CV20/25
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê cột vách
Lớp bê tông bảo vệ
20mm & 25mm Đóng gói: 396 viên/hộp Trọng lượng: 25 gram/viên - 9,9 kg/hộp Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã CV20/25/30
Mã CV20/25/30
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê cột vách
Lớp bê tông bảo vệ
20mm, 25mm & 30mm Đóng gói: 660 viên/bao Trọng lượng: 30 Kg/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã CV20/25/38
Mã CV20/25/38
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Đa năng
Lớp bê tông bảo vệ
20mm, 25mm & 38mm Đóng gói: 400 viên/bao Trọng lượng: 31 Kg/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã CV30/35/40
Mã CV30/35/40
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê cột, vách
Lớp bê tông bảo vệ
30mm, 35mm & 40mm Đóng gói: 365 viên/bao Trọng lượng: 31 kg/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã CV45/55/60
Mã CV45/55/60
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê cột, vách
Lớp bê tông bảo vệ
45mm, 55mm & 60mm Đóng gói: 160 viên/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã H08
Mã H08
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Kê thép sàn lớp trên
Sàn dày 10-12cm
Kê cao 80/70mm Đóng gói: 120 viên/bao Trọng lượng: 27Kg/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã H10
Mã H10
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê thép sàn lớp trên
Sàn dày 12-14cm
Kê cao 90mm Đóng gói: 100 viên/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã H12
Mã H12
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê thép sàn lớp trên
Sàn dày 15-17cm
Kê cao 110mm Đóng gói: 60 viên/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã CV20/25/40/50
Mã CV20/25/40/50
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Đa năng
Lớp bê tông bảo vệ
20, 25, 40 & 50mm Đóng gói: 250 viên/bao Trọng lượng: 32Kg/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã CV25
Mã CV25
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê cột, vách
Lớp bê tông bảo vệ 25mm Đóng gói: 1150 viên/bao Trọng lượng: 30 Kg/ bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã CV50-1
Mã CV50-1
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê cột, vách, móng
Lớp bê tông bảo vệ 50mm Đóng gói: 300 viên/bao Trọng lượng: 33Kg/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã CV50-2
Mã CV50-2
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Đa năng
Lớp bê tông bảo vệ 50mm Đóng gói: 300 viên/bao Trọng lượng: 31Kg Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã D200
Mã D200
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Thanh kê dầm
dài 20cm
27x27mm Đóng gói:60 viên/hộp Trọng lượng: 269 gram/viên - 16,1 kg/hộp Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã D350
Mã D350
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Thanh kê dầm
dài 35cm
29x29mm Đóng gói: 25 viên/hộp Trọng lượng: 561 gram/viên - 14,0 kg/hộp Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã CV25/30
Mã CV25/30
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê cột vách
Lớp bê tông bảo vệ
25mm & 30mm Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã T62
Mã T62
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê cọc
Lớp bê tông bảo vệ
25/35mm 
Đường kính 62/13mm Đóng gói: 200 viên/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã T100
Mã T100
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê cọc
Lớp bê tông bảo vệ
40/60mm
Đường kính 100/18mm Đóng gói: 60 viên/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã T120
Mã T120
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê cọc
Lớp bê tông bảo vệ
60 - 80mm
Đường kính 120/18mm Đóng gói: 40 viên/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã T140
Mã T140
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê cọc
Lớp bê tông bảo vệ
70 - 90mm
Đường kính 140/20mm Đóng gói: 36 viên/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã T160
Mã T160
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Kê cọc
Lớp bê tông bảo vệ
80-100mm
Đường kính 160/20mm Đóng gói: 32 viên/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Mã CV100
Mã CV100
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Chức năng: Đa năng
Lớp bê tông bảo vệ
100mm Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn)
Bóng BS - 19
Bóng BS - 19
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Đường kính 300 mm; Cao 190 mm Thể tích 12±0,2 lít. Trọng lượng 410 g. Chiều dày sàn: 32-36 cm Nhịp kết cấu: 9-15 mét – Khả năng cách âm, cách nhiệt vượt trội – Tăng tính thẩm mỹ, sàn phẳng không dầm – Giảm trọng tải sàn lên đến 35% – Khả năng chịu lực cao – Độ dày tấm từ 20 đến 42 cm với một lớp. Lên đến 70 cm với hai lớp
...
0 tháng
(Còn)
Bóng BS - 16
Bóng BS - 16
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Đường kính 300 mm; Cao 160 mm Thể tích 10,2±0,2 lít. Trọng lượng 380 g. Chiều dày sàn: 28-32 cm Nhịp kết cấu: 6-10 mét – Khả năng cách âm, cách nhiệt vượt trội – Tăng tính thẩm mỹ, sàn phẳng không dầm – Giảm trọng tải sàn lên đến 35% – Khả năng chịu lực cao – Độ dày tấm từ 20 đến 42 cm với một lớp. Lên đến 70 cm với hai lớp
...
0 tháng
(Còn)
Bóng BS - 13
Bóng BS - 13
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://ctkhangphong.divivu.com
Đường kính 300 mm; Cao 130 mm Thể tích 8±0,2 lít. Trọng lượng 320 g Chiều dày sàn: 24-28cm Nhịp kết cấu: 4-7 mét – Khả năng cách âm, cách nhiệt vượt trội – Tăng tính thẩm mỹ, sàn phẳng không dầm – Giảm trọng tải sàn lên đến 35% – Khả năng chịu lực cao – Độ dày tấm từ 20 đến 42 cm với một lớp. Lên đến 70 cm
...
0 tháng
(Còn)
Đặt mua
Hiển thị 1-30/44 sản phẩm (1/2 trang)Trang: 1 2
Hiển thị:
Sắp xếp
Vật liệu
Tra cứu nhanh Huỷ bỏ
Tên sản phẩm
Khoảng giá (VNĐ)
Từ: Đến:
Theo chương trình
Khuyến mãi Đấu giá Tất cả

Theo hãng sản xuất
Giao thương
Đăng bán Đăng mua Thêm danh bạ
Cần bán Cần mua Tìm đối tác
Dành cho người bán
Dành cho người mua
Tuyển dụng - Việc làm
Quảng cáo - Rao vặt
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (240 x 240) px
Bất động sản | Bể bơi | Phòng khách | Nhà bếp | Phòng ngủ | Phòng tắm | Văn phòng | Nhà hàng | Công cộng | Nội thất | Ngoại thất | Đèn trang trí | Vật liệu | Tổng hợp | Kiến trúc