divivu logo
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (980 x 100) px
Hiển thị:
Sắp xếp
Hiển thị 1-30/291 sản phẩm (1/10 trang)Trang: 1 2 3 4 5 ... 10
Đặt mua
Hình ảnh Sản phẩm Đặc điểm Bảo hành
BOSCH ACD-EV1-ISO
BOSCH ACD-EV1-ISO
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
ACD-EV1-ISO Mifare DESFire EV1 ID card with 8 kByte data storage, 2 application areas, one of which can be customized. Packing information: 50 cards/ each unit
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH ACD-MCF-ISO
BOSCH ACD-MCF-ISO
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
ACD-MCF-ISO ACD-MFC-ISO 50/each MIFARE Classic ID card with 1 kByte data storage, 2 application areas, one of which can be customized. Packing information: 50 cards/ each unit
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH ACT-EV1MYKR-SA2
BOSCH ACT-EV1MYKR-SA2
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
ACT-EV1MYKR-SA2 Mifare DESFire EV1 ID keyfob with 8 kByte data storage, 2 application areas, one of which can be customized. Packing information: 50 keyfobs / each unit.
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH ACT-EV1TRF-SA1
BOSCH ACT-EV1TRF-SA1
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
ACT-EV1TRF-SA1 Mifare DESFire EV1 ID keyfob with 8 kByte data storage, 2 application areas, one of which can be customized. Packing information: 50 keyfobs / each unit
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH ACT-MFCMYKR-SA2
BOSCH ACT-MFCMYKR-SA2
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
ACT-MFCMYKR-SA2 MIFARE Classic ID keyfob with 1 kByte data storage, 2 application areas, one of which can be customized. Packing information: 50 keyfobs / each unit
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH ACT-MFCTRF-SA1
BOSCH ACT-MFCTRF-SA1
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
ACT-MFCTRF-SA1 MIFARE Classic ID keyfob with 1 kByte data storage, 2 application areas, one of which can be customized. Packing information: 50 keyfobs / each unit
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH ACX-JOJCON01
BOSCH ACX-JOJCON01
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
ACX-JOJCON01 Card container, clear plastic housing, with jojo clip. Packing information: 10 / each unit
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH ADS-AMC2-16IE
BOSCH ADS-AMC2-16IE
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
ADS-AMC2-16IE 16 input extension board, up to three per AMC, can be combined with the AMC2 16I-16O-EXT and the AMC2 8I-8O-EXT
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH ADS-AMC2-16IOE
BOSCH ADS-AMC2-16IOE
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
ADS-AMC2-16IOE 16 input/output extension board, up to three per AMC, can be combined with the AMC2 16I-EXT and the AMC2 8I-8O-EXT  
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH ADS-AMC2-4R4CF
BOSCH ADS-AMC2-4R4CF
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
ADS-AMC2-4R4CF AMC2 4R4-CF - RS-485 Interfaces
Four RS-485 card reader interfaces, network connection to the host system and Compact Flash memory (2 GB).
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH ADS-AMC2-4WCF
BOSCH ADS-AMC2-4WCF
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
ADS-AMC2-4WCF Four Wiegand card reader interfaces, network connection to the host system and Compact Flash memory (2 GB)
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH ADS-AMC2-4WE
BOSCH ADS-AMC2-4WE
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
ADS-AMC2-4WE AMC2 4W-EXT - Wiegand Extension Board
The extension module AMC2 4W-EXT is equipped with four Wiegand type reader-interfaces plus eight inputs and eight outputs. Hence with the AMC2 4W-EXT it is possible to d
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH ADS-AMC2-8IOE
BOSCH ADS-AMC2-8IOE
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
ADS-AMC2-8IOE 8 input/output extension board, up to three per AMC, can be combined with the AMC2 16I-EXT and the AMC2 16I-16O-EXT
...
12 tháng
(Còn)
AEC-AEC21-EXT1
AEC-AEC21-EXT1
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
AEC-AEC21-EXT1 Access Easy Controller 2.1 Extension Enclosure with 100-240VAC Power Supply Unit
...
12 tháng
(Còn)
AEC-AMC2-EMEA01
AEC-AMC2-EMEA01
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
AEC-AMC2-EMEA01 This enclosure is used for securely mounting and housing the AMC2 and a power supply
...
12 tháng
(Còn)
AEC-AMC2-UL1
AEC-AMC2-UL1
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
AEC-AMC2-UL1 AMC2 enclosure with single din rail
...
12 tháng
(Còn)
AEC-AMC2-UL2
AEC-AMC2-UL2
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
AEC-AMC2-UL2 AMC2 enclosure with two din rails.
...
12 tháng
(Còn)
AEC-PANEL19-4DR
AEC-PANEL19-4DR
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
AEC-PANEL19-4DR Mounting plate with four DIN rails for 19” racks to connect max. four AMC2 devices
...
12 tháng
(Còn)
AEC-PANEL19-UPS
AEC-PANEL19-UPS
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
AEC-PANEL19-UPS Mounting plate with two DIN rails, a battery bracket, and screw sockets for the power supply to mount into 19” racks
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH AIM-AEC21-CVT
BOSCH AIM-AEC21-CVT
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
AIM-AEC21-CVT Module RS485 serial to Ethernet LAN converter
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH APC-AEC21-UPS1
BOSCH APC-AEC21-UPS1
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
APC-AEC21-UPS1 Access Easy Controller 2.1
- 4 readers expandable to 32 readers
- Supports up to 20,480 card holders and 100,000 transactions
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH APC-AMC2-4R4CF
BOSCH APC-AMC2-4R4CF
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
APC-AMC2-4R4CF AMC2 4R4-CF - RS-485 Interfaces
Four RS-485 card reader interfaces, network connection to the host system and Compact Flash memory (2 GB)
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH APC-AMC2-4WCF
BOSCH APC-AMC2-4WCF
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
APC-AMC2-4WCF Four Wiegand card reader interfaces, network connection to the host system and Compact Flash memory (2 GB)  
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH API-AMC2-16IE
BOSCH API-AMC2-16IE
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
API-AMC2-16IE Intelligent access manager for one to eight entrances
Four interfaces include the reader power supply
Standard 2 GB compact flash
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH API-AMC2-16ION
BOSCH API-AMC2-16ION
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
API-AMC2-16ION 16 analog inputs
16 relais outputs (wet or dry)
Standard 2 GB compact flash
LCD display for displaying information
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH API-AMC2-16IOE
BOSCH API-AMC2-16IOE
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
API-AMC2-16IOE 16 input/output extension board, up to three per AMC, can be combined with the AMC2 16I-EXT and the AMC2 8I-8O-EXT
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH API-AMC2-4WE
BOSCH API-AMC2-4WE
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
API-AMC2-4WE AMC2 4W-EXT - Wiegand Extension Board
The extension module AMC2 4W-EXT is equipped with four Wiegand type reader-interfaces plus eight inputs and eight outputs. Hence with the AMC2 4W-EXT it is possible to d
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH API-AMC2-8IOE
BOSCH API-AMC2-8IOE
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
API-AMC2-8IOE 8 input/output extension board, up to three per AMC, can be combined with the AMC2 16I-EXT and the AMC2 16I-16O-EXT
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH APS-PBC-60
BOSCH APS-PBC-60
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
APS-PBC-60 Output voltage: 12 V mode , 10-15 V 24 V mode
...
12 tháng
(Còn)
BOSCH ARA-FPSECIO-MOD
BOSCH ARA-FPSECIO-MOD
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://cameraquansatcctv.divivu.com
ARA-FPSECIO-MOD Encrypted communication with the fingerprint reader
Secure door control
4 digital inputs
2 relay outputs
...
12 tháng
(Còn)
Đặt mua
Hiển thị 1-30/291 sản phẩm (1/10 trang)Trang: 1 2 3 4 5 ... 10
Hiển thị:
Sắp xếp
Thiết bị An ninh/Giám sát
Tra cứu nhanh Huỷ bỏ
Tên sản phẩm
Khoảng giá (VNĐ)
Từ: Đến:
Theo chương trình
Khuyến mãi Đấu giá Tất cả

Theo hãng sản xuất
Giao thương
Đăng bán Đăng mua Thêm danh bạ
Cần bán Cần mua Tìm đối tác
Dành cho người bán
Dành cho người mua
Tuyển dụng - Việc làm
Quảng cáo - Rao vặt
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (240 x 240) px
Điện thoại di động | Phụ kiện/Dịch vụ di động | Điện thoại cố định | Tổng đài điện thoại | Bộ đàm | Sim số/ Thẻ cào | Điện lạnh | Điện công nghiệp | Điện tử công nghiệp | Thiết bị điện dân dụng | Điện tử dân dụng | Thiết bị âm thanh | Kỹ thuật số | Máy phát điện | Linh kiện/Thiết bị điện | Robot | Thiết bị An ninh/Giám sát | Đồng hồ điện tử | Thiết bị/Linh kiện khác