divivu logo
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (980 x 100) px
Hiển thị:
Sắp xếp
Hiển thị 1-29/29 sản phẩm (1/1 trang)Trang: 1
Đặt mua
Hình ảnh Sản phẩm Đặc điểm Bảo hành
Nút nhấn đôi có đèn
Nút nhấn đôi có đèn
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
Chuyên cung cấp các thiết bị điện, phụ kiện tủ điện, điện công nghiệp, đồng hồ điện, đồng hồ volt, đồng hồ ampere, quạt hút tủ điện, tụ bù, tụ vim, tụ đề ABC, đầu cosse bít, cosse điều khiển, cosse phủ nhựa, dây gút, đế dán, dây xoắn, cầu chì, đèn báo pha, nút nhấn, công tắc xoay, công tắc hành trình, domino, timer, relay ,lắp đặt tủ điện tại TP Hồ Chí Minh.
...
12 tháng
(Còn)
Công tắc xoay có đèn
Công tắc xoay có đèn
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
Chuyên cung cấp các thiết bị điện, phụ kiện tủ điện, điện công nghiệp, đồng hồ điện, đồng hồ volt, đồng hồ ampere, quạt hút tủ điện, tụ bù, tụ vim, tụ đề ABC, đầu cosse bít, cosse điều khiển, cosse phủ nhựa, dây gút, đế dán, dây xoắn, cầu chì, đèn báo pha, nút nhấn, công tắc xoay, công tắc hành trình, domino, timer, relay ,lắp đặt tủ điện tại TP Hồ Chí Minh.
...
12 tháng
(Còn)
Đầu cosse ghim đực
Đầu cosse ghim đực
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
  Đầu cosse ghim dẹp - MDD 1.25-110, MDD 2-250, MDD 2-187, MDD 5.5-250 - Phụ kiện tủ điện - Thiết bị điện công nghiệp - Phục vụ cộng đồng tủ bảng điện! Male Fre-Insulating Joint Model: MDD THÔNG TIN KỸ THUẬT:
...
12 tháng
(Còn)
Đầu cosse ghim capa
Đầu cosse ghim capa
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
Đầu cosse ghim capa cái - FDD 1.25-110, FDD 2-250, FDD 2-187, FDD 5.5-250 - Phụ kiện tủ điện - Thiết bị điện công nghiệp - Phục vụ cộng đồng tủ bảng điện! Female Fre-Insulating Joint Model: FDD   THÔNG TIN KỸ THUẬT:
...
12 tháng
(Còn)
Đầu cosse nối đực cái  FRD - MPD
Đầu cosse nối đực cái FRD - MPD
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
Chuyên cung cấp các thiết bị điện, phụ kiện tủ điện, điện công nghiệp, đồng hồ điện, đồng hồ volt, đồng hồ ampere, quạt hút tủ điện, tụ bù, tụ vim, tụ đề ABC, đầu cosse bít, cosse điều khiển, cosse phủ nhựa, dây gút, đế dán, dây xoắn, cầu chì, đèn báo pha, nút nhấn, công tắc xoay, công tắc hành trình, domino, timer, relay ,lắp đặt tủ điện tại TP Hồ Chí Minh.
...
12 tháng
(Còn)
Đầu cosse nối BV
Đầu cosse nối BV
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
  Chuyên cung cấp các thiết bị điện, phụ kiện tủ điện, điện công nghiệp, đồng hồ điện, đồng hồ volt, đồng hồ ampere, quạt hút tủ điện, tụ bù, tụ vim, tụ đề ABC, đầu cosse bí
...
12 tháng
(Còn)
Đầu cosse pin tròn
Đầu cosse pin tròn
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
Đầu cosse pin tròn - PTV 1.25-10, PTV 2-12, PTV 3.5-13, PTV 5.5-15 - Phụ kiện tủ điện - Thiết bị điện công nghiệp - Phục vụ cộng đồng tủ bảng điện! Pin-shape Pre-Insulating Terminal Model: PTV THÔNG TIN KỸ THUẬT:
...
12 tháng
(Còn)
Đầu cosse pin rỗng
Đầu cosse pin rỗng
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
THÔNG TIN KỸ THUẬT:  
...
12 tháng
(Còn)
Đầu cosse tròn
Đầu cosse tròn
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
Đầu cosse tròn - RV 1.25-3, RV 2-3, RV 2-4, RV 3.5-5, RV 5.5-5 - Phụ kiện tủ điện - Thiết bị điện công nghiệp - Phục vụ cộng đồng tủ bảng điện! Cỉcular Pre-Insulating Terminal Model: RV THÔNG TIN KỸ THUẬT:
...
12 tháng
(Còn)
Đèn quay có còi
Đèn quay có còi
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
Đèn quay có còi LTE-1101J   Phụ kiện tủ điện - Chuyên kinh doanh thiết bị điện công nghiệp - Phục vụ cộng đồng tủ bảng điện!  
...
0 tháng
(Còn)
Đèn quay
Đèn quay
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
Đèn quay  LTE-110 Phụ kiện tủ điện - Chuyên kinh doanh thiết bị điện công nghiệp - Phục vụ cộng đồng tủ bảng điện!  
...
0 tháng
(Còn)
Đầu cosse chĩa sv
Đầu cosse chĩa sv
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
Chuyên cung cấp các thiết bị điện, phụ kiện tủ điện, điện công nghiệp, đồng hồ điện, đồng hồ volt, đồng hồ ampere, quạt hút tủ điện, tụ bù, tụ vim, tụ đề ABC, đầu cosse bít, cosse điều khiển, cosse phủ nhựa, dây gút, đế dán, dây xoắn, cầu chì, đèn báo pha, nút nhấn, công tắc xoay, công tắc hành trình, domino, timer, relay , lắp đặt tủ
...
12 tháng
(Còn)
Công tắc xoay có chìa khóa
Công tắc xoay có chìa khóa
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
LA38-20Y/3: 2NO 3 vị trí LA38-11Y/2: 1NO1NC 2 vị trí
...
12 tháng
(Còn)
Đèn báo Ampere
Đèn báo Ampere
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
Http://phukientudien.com - Chuyên cung cấp các thiết bị điện, phụ kiện tủ điện, điện công nghiệp, đồng hồ điện, đồng hồ volt, đồng hồ ampere, quạt hút tủ điện, tụ bù, tụ vim, tụ đề ABC, đầu cosse bít, cosse điều khiển, cosse phủ nhựa, dây gút, đế dán, dây xoắn, cầu chì, đèn báo pha, nút nhấn, công tắc xoay, công tắc hành trình, domino
...
12 tháng
(Còn)
Đèn báo pha AD16-30DS
Đèn báo pha AD16-30DS
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
...
12 tháng
(Còn)
Đèn báo hiển thị Volt
Đèn báo hiển thị Volt
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
 
...
12 tháng
(Còn)
Button khẩn phi 22
Button khẩn phi 22
Giá bán: 26 800 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
BUTTON KHẨN LA38-11ZS
...
12 tháng
(Còn)
Relay 14 chân dẹp lớn
Relay 14 chân dẹp lớn
Giá bán: 35 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
  CLASSIFICATION
...
12 tháng
(Còn)
Button nhấn dính
Button nhấn dính
Giá bán: 18 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
BUTTON BẤM DÍNH LA38-11T RED LA38-11T GREEN LA38-11T YELLOW
...
12 tháng
(Còn)
Công tắc xoay cần ngắn
Công tắc xoay cần ngắn
Giá bán: 15 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
Chuyên cung cấp các thiết bị điện, phụ kiện tủ điện, điện công nghiệp, đồng hồ điện, đồng hồ volt, đồng hồ ampere, quạt hút tủ điện, tụ bù, tụ vim, tụ đề ABC, đầu cosse bít, cosse điều khiển, cosse phủ nhựa, dây gút, đế dán, dây xoắn, cầu chì, đèn báo pha, nút nhấn, công tắc xoay, công tắc hành trình, domino, timer, relay ,lắp đặt tủ
...
12 tháng
(Còn)
Công tắc xoay cần dài
Công tắc xoay cần dài
Giá bán: 15 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
Công tắc xoay cần dài LA38-11CX2 Công tắc xoay có đèn LA38-11CX2 Công tắc xoay tự trả về LA38-11CX2
...
12 tháng
(Còn)
Relay 14 chân dẹp nhỏ
Relay 14 chân dẹp nhỏ
Giá bán: 15 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
  Model
...
1 tháng
(Còn)
TZ-8108
TZ-8108
Giá bán: 70 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
Http://www.phukientudien.com chuyen kinh doanh phụ kiện tủ điện - Thiết bị điện công nghiệp - Phục vụ cộng đồng tủ bảng điện!
...
12 tháng
(Còn)
Công tắc hành trình WLCA2-2-Q
Công tắc hành trình WLCA2-2-Q
Giá bán: 120 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://phukientudien.divivu.com
Http://www.phukientudien.com chuyên kinh doanh phụ kiện tủ điện, thiết bị điện công nghiệp - Phục vụ cộng đồng tủ bảng điện! Công tắc hành trình WLCA12-2
...
12 tháng
(Còn)
Cáp kết nối máy cắt IEChotech với máy tính
Cáp kết nối máy cắt IEChotech với máy tính
Giá bán: 3 000 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://techking.divivu.com
CÁP KẾT NỐI MÁY CẮT IECHOTECH VỚI MÁY TÍNH CABLE CONNECT IECHOTECH CUTTER - PC

...
3 tháng
(Còn)
Dây belt nhỏ dùng cho máy in sơ đồ Algotex
Dây belt nhỏ dùng cho máy in sơ đồ Algotex
Giá bán: 900 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://techking.divivu.com
Dây Belt nhỏ Dùng Cho Máy In Sơ Đồ Algotex  
...
6 tháng
(Còn)
Dây belt lớn dùng cho máy in sơ đồ Algotex
Dây belt lớn dùng cho máy in sơ đồ Algotex
Giá bán: 800 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://techking.divivu.com
 Dây Belt lớn Dùng Cho Máy In Sơ Đồ Algotex

Dây belt kéo cụm đầu phun máy Algotex (
...
6 tháng
(Còn)
Đầu phun máy in công nghiệp XAAR
Đầu phun máy in công nghiệp XAAR
Giá bán: 22 000 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://techking.divivu.com
ĐẦU PHUN CÔNG NGHIỆP XAAR CHÍNH HÃNG
Đầu phun máy in công nghiệp XAAR dành cho máy in sơ đồ Alys, máy in sơ đồ Algotex công nghiệp (Wind CL, Wave,...)
...
6 tháng
(Còn)
Trục cuốn giấy máy in sơ đồ Algotex
Trục cuốn giấy máy in sơ đồ Algotex
Giá bán: 3 500 000 đ
Đặt mua
Gian hàng: http://techking.divivu.com
TRỤC CUỐN GIẤY CHO MÁY IN SƠ ĐỒ ALGOTEX - Máy in sơ đồ Algotex (Model Stream) có trục cuốn giấy lưỡi gà, sử dụng lâu ngày trục bị cong van dẫn đến thông số máy in không chính xác, rập in ra bị xéo thông số.  
...
12 tháng
(Còn)
Đặt mua
Hiển thị 1-29/29 sản phẩm (1/1 trang)Trang: 1
Hiển thị:
Sắp xếp
Điện công nghiệp
Tra cứu nhanh Huỷ bỏ
Tên sản phẩm
Khoảng giá (VNĐ)
Từ: Đến:
Theo chương trình
Khuyến mãi Đấu giá Tất cả

Theo hãng sản xuất
Giao thương
Đăng bán Đăng mua Thêm danh bạ
Cần bán Cần mua Tìm đối tác
Dành cho người bán
Dành cho người mua
Tuyển dụng - Việc làm
Quảng cáo - Rao vặt
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ LIÊN HỆ QUẢNG CÁO (240 x 240) px
Điện thoại di động | Phụ kiện/Dịch vụ di động | Điện thoại cố định | Tổng đài điện thoại | Bộ đàm | Sim số/ Thẻ cào | Điện lạnh | Điện công nghiệp | Điện tử công nghiệp | Thiết bị điện dân dụng | Điện tử dân dụng | Thiết bị âm thanh | Kỹ thuật số | Máy phát điện | Linh kiện/Thiết bị điện | Robot | Thiết bị An ninh/Giám sát | Đồng hồ điện tử | Thiết bị/Linh kiện khác