divivu logo
Đồng hồ KW  BE-96
Đồng hồ KW  BE-96
| Chia sẻ |
Đồng hồ KW BE-96
Cập nhật cuối lúc 08:54 ngày 01/02/2020, Đã xem 143 lần
  Đơn giá bán: Liên hệ
  Model: Đồng hồ KW BE-96   Bảo hành: 12 Tháng
  Tình trạng: Còn hàng
Hãng vận chuyển Xem chi tiết
Từ: Hồ Chí Minh Chuyển đến:
Số lượng: Cái Khối lượng: 0 g
Phí vận chuyển: Miễn phí Gộp vào đơn hàng
Tổng chi phí: 0 đ
Chi tiết sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Curent Stranformer Single-phase wattmeters and varmeters Three-phase wattmeters and varmeters
  110V 220V 380V 110V 220V 380V
5/5A 500 W(VAR) 1000 W(VAR) 2000 W(VAR) 1000 W(VAR) 2000 W(VAR) 4000 W(VAR)
10/5A 1000 W(VAR) 2000 W(VAR) 4000 W(VAR) 2000 W(VAR) 4000 W(VAR) 8000 W(VAR)
15/5A 1500 W(VAR) 3000 W(VAR) 6000 W(VAR) 3000 W(VAR) 6000 W(VAR) 12 KW(KVAR)
20/5A 2000 W(VAR) 4000 W(VAR) 8000 W(VAR) 4000 W(VAR) 8000 W(VAR) 16 KW(KVAR)
25/5A 2500 W(VAR) 5000 W(VAR) 10 KW(KVAR) 5000 W(VAR) 10 KW(KVAR) 20 KW(KVAR)
30/5A 3000 W(VAR) 6000 W(VAR) 12 KW(KVAR) 6000 W(VAR) 12 KW(KVAR) 24 KW(KVAR)
40/5A 4000 W(VAR) 8000 W(VAR) 16 KW(KVAR) 8000 W(VAR) 16 KW(KVAR) 32 KW(KVAR)
50/5A 5000 W(VAR) 10 KW(KVAR) 20 KW(KVAR) 10 KW(KVAR) 20 KW(KVAR) 40 KW(KVAR)
60/5A 6000 W(VAR) 12 KW(KVAR) 24 KW(KVAR) 12 KW(KVAR) 24 KW(KVAR) 48 KW(KVAR)
80/5A 8000 W(VAR) 16 KW(KVAR) 32 KW(KVAR) 16 KW(KVAR) 32 KW(KVAR) 64 KW(KVAR)
100/5A 10 KW(KVAR) 20 KW(KVAR) 40 KW(KVAR) 20 KW(KVAR) 40 KW(KVAR) 80 KW(KVAR)
150/5A 15 KW(KVAR) 30 KW(KVAR) 60 KW(KVAR) 30 KW(KVAR) 60 KW(KVAR) 120 KW(KVAR)
200/5A 20 KW(KVAR) 40 KW(KVAR) 80 KW(KVAR) 40 KW(KVAR) 80 KW(KVAR) 160 KW(KVAR)
250/5A 25 KW(KVAR) 50 KW(KVAR) 100 KW(KVAR) 50 KW(KVAR) 100 KW(KVAR) 200 KW(KVAR)
300/5A 30 KW(KVAR) 60 KW(KVAR) 120 KW(KVAR) 60 KW(KVAR) 120 KW(KVAR) 240 KW(KVAR)
400/5A 40 KW(KVAR) 80 KW(KVAR) 160 KW(KVAR) 80 KW(KVAR) 160 KW(KVAR) 320 KW(KVAR)
500/5A 50 KW(KVAR) 100 KW(KVAR) 200 KW(KVAR) 100 KW(KVAR) 200 KW(KVAR) 400 KW(KVAR)
600/5A 60 KW(KVAR) 120 KW(KVAR) 240 KW(KVAR) 120 KW(KVAR) 240 KW(KVAR) 480 KW(KVAR)
800/5A 80 KW(KVAR) 160 KW(KVAR) 320 KW(KVAR) 160 KW(KVAR) 320 KW(KVAR) 640 KW(KVAR)
1000/5A 100 KW(KVAR) 200 KW(KVAR) 400 KW(KVAR) 200 KW(KVAR) 400 KW(KVAR) 800 KW(KVAR)
1500/5A 150 KW(KVAR) 300 KW(KVAR) 600 KW(KVAR) 300 KW(KVAR) 600 KW(KVAR) 1200 KW(KVAR)
2000/5A 200 KW(KVAR) 400 KW(KVAR) 800 KW(KVAR) 400 KW(KVAR) 800 KW(KVAR) 1600 KW(KVAR)
2500/5A 250 KW(KVAR) 500 KW(KVAR) 1000 KW(KVAR) 500 KW(KVAR) 1000 KW(KVAR) 2000 KW(KVAR)

 BEW, CAMSCO, RISESUN, SFIM

Bảng thuộc tính chi tiết của sản phẩm
  Đồng hồ KW - BEW BE-96  Đồng hồ KW - BEW BE-96
   
Nhận xét sản phẩm
Chưa có nhận xét gì về sản phẩm
Hãy đăng nhập để viết nhận xét cho sản phẩm