divivu logo
CHUYÊN MỤC RAO VẶT
CHUYÊN MỤC QUẢNG CÁO
TRANG CHỦ RAO VẶT QUẢN LÝ GIAO DỊCH
 
Thông tin rao vặt
| Chia sẻ |
Device System Services
Người đăng ihnep11@gmail.com
Công ty
Địa chỉ
Điện thoại: - Email:
Website https://100best.app
Thông tin chi tiết:
Download Device System Services

Press and hold to copy the text content. Hardware information -System Uptime -Device Model -Device Name -System Name -System Version -System Device Type Unformatted -System Device Type Formatted -Screen Width -Screen Height -Screen Brightness -Multitasking Enabled -Proximity Sensor -Debugger Attached -Plugged In -Number of Processors -Number of Active Processors -Accessories Attached -Headphones Attached -Number of Attached Accessories -Name of Attached Accessories -Battery Level -Charging -Fully Charged -Device Orientation -Country -Language -TimeZone -Currency -ClipBoard Content -Device Signature -CFUUID -Application Version Network information -Carrier Name -Carrier Country -Carrier Mobile Country -Carrier ISO Country Code -Carrier Mobile Network Code -Carrier Allows VOIP -Current IP Address -External IP Address -Cell IP Address -Cell Netmask Address -Cell Broadcast Address -WiFi IP Address -WiFi Netmask Address -WiFi Broadcast Address -WiFi Router Address -Connected to WiFi -Connected to Cell Network -Network Data Usage -Network up and download speed Memory information -Memory Usage -Include Used Memory -Wired Memory -Active Memory -Inactive Memory -Free Memory -Purgeable Memory Disk information -Disk Usage -Disk Space -Free Disk Space -Available versus used flash storage space Battery information -Remaining standby hours -Remaining 3g conversation hours -Remaining 2g conversation hours -Remaining 3g internet hours -Remaining WIFI internet hours -Remaining video internet hours -Remaining audio internet hours
 
Tổng số lượt xem: 29 lần
Xem bài viết dạng in ấn
Hãy đăng nhập để liên hệ
 
Thông báo HOT
Thông báo chưa được cập nhật