divivu logo
CHUYÊN MỤC RAO VẶT
CHUYÊN MỤC QUẢNG CÁO
TRANG CHỦ RAO VẶT QUẢN LÝ GIAO DỊCH
 
Thông tin rao vặt
| Chia sẻ |
Merge Color Balls-by maze 3D
Người đăng ihnep11@gmail.com
Công ty
Địa chỉ
Điện thoại: - Email:
Website https://100best.app
Thông tin chi tiết:
Download Merge Color Balls-by maze 3D

Welcome to Merge Balls! It has simple gameplay and rule. Just clean all balls in maze, you can go to next level! So challenge your intelligence now, clean more levels. In Merge Balls, all balls will move in the same direction when you swipe the screen. And when balls of the same color collide, they will be merged. Please merge all balls in the maze, which need you try more times. Come on! Make your brain active. Features: Unique and fun levels simple gameplay and rule Make your brain active Please enjoy Merge Balls free! Download now!
 
Tổng số lượt xem: 27 lần
Xem bài viết dạng in ấn
Hãy đăng nhập để liên hệ
 
Thông báo HOT
Thông báo chưa được cập nhật