divivu logo
CHUYÊN MỤC RAO VẶT
CHUYÊN MỤC QUẢNG CÁO
TRANG CHỦ RAO VẶT QUẢN LÝ GIAO DỊCH
 
Thông tin rao vặt
| Chia sẻ |
QS Scanner & Photo Translator
Người đăng ihnep11@gmail.com
Công ty
Địa chỉ
Điện thoại: - Email:
Website https://100best.app
Thông tin chi tiết:
Download QS Scanner & Photo Translator

Camera Scan, Picture & Voice Recognition and Translator BLACK TECH! Base on the latest artificial intelligence technology, high-precision images, speech recognition models, easy intelligent translation,Travel Essentials APP! Add camera identify plants and flowers. enjoy it. Stand by: Camera Scan recognition Image to text; Album leaflets/multiple image batch identification; Server-side identification; After identifying as text: Translator; The text can be automatically worded; Copy to clipboard; Export the text file; Export PDF file, PDF preview print; Easily export and share it with friends. Voice Translator: Talking, easily recognizing speech as text and automatically translating to any language.
 
Tổng số lượt xem: 31 lần
Xem bài viết dạng in ấn
Hãy đăng nhập để liên hệ
 
Thông báo HOT
Thông báo chưa được cập nhật