divivu logo
CHUYÊN MỤC RAO VẶT
CHUYÊN MỤC QUẢNG CÁO
TRANG CHỦ RAO VẶT QUẢN LÝ GIAO DỊCH
 
Thông tin rao vặt
| Chia sẻ |
Origami Live
Người đăng ihnep11@gmail.com
Công ty
Địa chỉ
Điện thoại: - Email:
Website https://100best.app
Thông tin chi tiết:
Download Origami Live

Origami Live is the companion app for Origami Studio for Mac, a free design tool for creating interactive UI prototypes. Create prototypes using Origami Studio for Mac, and connect an Android phone or tablet running Origami Live to use them on your device. Export prototypes to Origami Live to take them on the go. Open and share any file from Origami Studio sent over email.
 
Tổng số lượt xem: 24 lần
Xem bài viết dạng in ấn
Hãy đăng nhập để liên hệ
 
Thông báo HOT
Thông báo chưa được cập nhật