divivu logo
CHUYÊN MỤC RAO VẶT
CHUYÊN MỤC QUẢNG CÁO
TRANG CHỦ RAO VẶT QUẢN LÝ GIAO DỊCH
 
Thông tin rao vặt
| Chia sẻ |
ZOOM Vendor
Người đăng ihnep11@gmail.com
Công ty
Địa chỉ
Điện thoại: - Email:
Website https://100best.app
Thông tin chi tiết:
Download ZOOM Vendor

TRANSFER
Easily send and receive money to any user in the world in a mere second. Whether it's to give a friend some cash or spend on a drink. It's just that easy

PAYMENT
Pay bills, renew subscription, make payment to ZOOM merchant all at the comfort of your own home with Payment feature. As Vendor, you can receive payment and communicate with POS with ease.

STAY UP TO DATE
Get notified whenever you receive money and keep track of all transactions with our HISTORY feature.
 
Tổng số lượt xem: 28 lần
Xem bài viết dạng in ấn
Hãy đăng nhập để liên hệ
 
Thông báo HOT
Thông báo chưa được cập nhật