divivu logo
CHUYÊN MỤC RAO VẶT
CHUYÊN MỤC QUẢNG CÁO
TRANG CHỦ RAO VẶT QUẢN LÝ GIAO DỊCH
 
Thông tin rao vặt
| Chia sẻ |
Woody 99 - Sudoku Block Puzzle
Người đăng ihnep11@gmail.com
Công ty
Địa chỉ
Điện thoại: - Email:
Website https://100best.app
Thông tin chi tiết:
Download Woody 99 - Sudoku Block Puzzle

The classic block meets the sudoku in this addictive evolution puzzle! With stunning visuals and the new gameplay mechanics, WOODY 99 - SUDOKU BLOCK PUZZLE is a breath of fresh air in the free online cube puzzle game genre. We love classic puzzle, and we want to make it even better. This WOODY 99 - SUDOKU BLOCK PUZZLE has you match different-shaped blocks in horizontal, vertical or designated 3x3 grids to clear them and aim for the highest score as much as possible. ● Perfect combination of Block puzzle & Sudoku ● Clear the lines & squares to score ● Beat your high score and challenge other players ● Free & easy to play - Hard to master ● Relaxing & Addictive Have fun getting to the WOODY 99 - SUDOKU BLOCK PUZZLE tiles, and become a master!
 
Tổng số lượt xem: 31 lần
Xem bài viết dạng in ấn
Hãy đăng nhập để liên hệ
 
Thông báo HOT
Thông báo chưa được cập nhật