divivu logo
CHUYÊN MỤC RAO VẶT
CHUYÊN MỤC QUẢNG CÁO
TRANG CHỦ RAO VẶT QUẢN LÝ GIAO DỊCH
 
Thông tin rao vặt
| Chia sẻ |
Snap & Translate Live Premium
Người đăng ihnep11@gmail.com
Công ty
Địa chỉ
Điện thoại: - Email:
Website https://100best.app
Thông tin chi tiết:
Download Snap & Translate Live Premium

Find out how to describe the things around you in another language! When pressing the camera button, the app recognizes the object, translates it to another language, and tell you how to pronounce it. * An iOS app using Core ML and the Vision framework in iOS 11 as well as the Google Translate API. * Please feel free to contact me if you have any questions or concerns.
 
Tổng số lượt xem: 133 lần
Xem bài viết dạng in ấn
Hãy đăng nhập để liên hệ
 
Thông báo HOT
Thông báo chưa được cập nhật