divivu logo
CHUYÊN MỤC RAO VẶT
CHUYÊN MỤC QUẢNG CÁO
TRANG CHỦ RAO VẶT QUẢN LÝ GIAO DỊCH
 
Thông tin rao vặt
| Chia sẻ |
BeatIt - Music Video Editor
Người đăng ihnep11@gmail.com
Công ty
Địa chỉ
Điện thoại: - Email:
Website https://100best.app
Thông tin chi tiết:
Download BeatIt - Music Video Editor

Beatly is a super cool music-centric video editor, which let you edit eye-catching video with rhythmic music. Your photo and video will dance with rhythmic music beat,and can easily get popular on Tiktok, Instagram or other social platform. #How To Use -Select A music template, then import photos or videos. -You photos and videos will filp with rhythmic music beats, special transition effects, glitch effects which make your videos dance! 【Selected Music】 Rhythmic Music templates with cool beats and special effects, which is especially suitable for editing videos. 【Easy To Use】 Import massive photos or videos, and generate eye-catching videos with one click. 【Multiple Sizes & Support All Platforms】 We support full screen, 1:1, 16:9 sizes, so that you can easily share your work to any video-based platforms or social network, including: Tik Tok, Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp, etc. BeatIt is the easiest video effects maker/video editing tool that you can Edit vlog video with effects to make photo music videos. Magic video maker helps you to get more fans on TikTok and to be a video star.
 
Tổng số lượt xem: 125 lần
Xem bài viết dạng in ấn
Hãy đăng nhập để liên hệ
 
Thông báo HOT
Thông báo chưa được cập nhật